Dommerjulefrokost 2024

Af Michael Mikkelsen

 

Dommerklubben havde inviteret medlemmerne til den årlige julefrokost i Nørre Djurs hallen.

Der var 27 deltagere der havde valgt at deltage i julefrokost event den 12.1 2024, hvilket må betegnes som værende meget flot selvom vi er i influenzasæsonen.

Bestyrelsen havde tilrettelagt aftenens forløb sådan at der var både plads til noget socialt samvær og noget dommerfagligt input.  

Aftenens arrangement startede med en god og gedigen gammeldags julefrokostanretning som ”mormor” ville have lavet den.

Julefrokosten der var kreeret af Heidi Fogh Rasmussen fik ros af deltagerne og jeg er sikker på kokken får genvalg til julefrokost 2025.

Aftenens faglige indslag var lagt i hænderne på sportspsykolog dommer Caroline Schandorf fra Horsens der havde sammensat et indlæg vedr. personlighed og tankevækkende var det at blive prikket lidt til.

Hvordan vil du kendes som dommer? Hvordan opfatter spillets parter din fremfærd på banen og ikke mindst hvordan kan man konflikt nedtrappe. Svaret var ret entydigt at man som dommer aldrig skal være med til at optrappe, som ved at hæve stemmen overfor deltagerne.

Jeg tror alle fik lidt at tænke over.

Der var undervejs meget livlig debat om Carolines indlæg og der var stor spørgelyst, ikke mindst Niels Erik Bjerregårds take på forskellene på at være basket dommer og håndbold dommer var noget der satte godt gang i forsamlingen. Vittige hoveder konstaterede med et smil på læben da også, at NEB burde have holdt sig til basket dommergerningen.

Tak til Caroline for et godt og fængende indlæg om dommeren som kampleder.

Henrik Meyer og Chris Andreassen havde skaffet rigtigt mange gaver til årets bankospil inklusive sidegevinster i et hidtil uset omfang.

Der var gaver fra Mariager blomster, Djurslands Bank, Hancook Bryggerierne, Coop og vingaver fra Glud vin. Det var quizmaster Chris Andreassen der havde opgaven som opråber og hans kone var den strenge kontrollant af at brikkerne til alle tider var var pålagt korrekt.

Chris fik som sædvanligt mange tilkendegivelser om at ryste posen adskillelige gange, men lige lidt hjalp det de sagesløse evigt kværulerende deltagere der følte at tallene var imod dem. Skribenten af dette skriv var en af de lidt mere heldige bankospillere, men mange fik så absolut del i de mange bankogevinster. Aftenens største forløsning kom i sidste spil da Julie endelig fik banko i aftenens sidste spil og højlydte sejrsråb lød i lokalet. Aftenens topscorer var ubetinget gæste bankospiller Caroline Schandorf, der nærmest havde overlæs i bilen på vej hjem mod Horsens.

Aftenen sluttede af med kaffe og risalamande og de sidste deltagere forlod festen ved 01.30 tiden efter en aften med mange gode grin og udveksling af røverhistorier mest omhandlende spillere og ledere fra de Djurslandske håndboldbaner i det forløbne år……

Der skal lyde stor tak til halinspektør Peter Schumacher for lån af lokaler, Peter var som bekendt ikke deltagende i aftenens eskapader da ” vandmanden ” var travlt beskæftiget i hallen.

Bestyrelsen siger tak for det fine fremmøde og vi kan allerede afsløre at der inviteres til bankospil om et års tid.

27 oktober mødet 17 dommere op til jakkeudlevering hos TøjEksperten i Auning,

Et arrangement fyldt med hygge, fadbamser og pizza.

Tak til One2plant og Th Data og TøjEksperten i Auning

Så blev vores dommere iklædt nyt tøj til den kommende sæson.

Tak til Macron og Djurslands Bank. 

Louise Gleerup 

40 år

Æresmedlem 2022

Gert Hougaard

Årets Dommer 2022

Karsten Nissen

Til alle dommere i Kreds 4

Nedenstående udsendes igen, da oplysningen ikke er nået ud til alle.

Information om løbetest for sæson 2020/2021.

Med baggrund i de gældende retningslinjer for bl.a. forsamlingsforbud mere end 10 personer, er det besluttet, at midtvejstesten for kredsdommere/D3 og G0 ikke bliver gennemført den 14. december 2020.

Det er derfor tanken, at der vil blive afholdt løbetest alene for D3-dommere senest den 31. januar 2021.Vi håber på, at vi kan gennemføre denne løbetest i perioden 20. januar 2021 – 31. januar 2021 – alt efter de gældende omstændigheder. Der vil i løbet af kort tid komme en endelig udmelding om løbetesten for sæson 2020/2021.

Konsekvensen er derfor også, at løbetesten for G0 og grupperingerne G1-G4 er aflyst for resten af sæsonen 2020/2021.

Med venlig hilsen

Marc H. M. Sønderriis

Administrativ medarbejder
Og Dommerpåsætter

I forbindelse med OB-mødet mandag i Assentoft skal jeg gøre opmærksom på følgende:

Rene fra Macron kommer til OB mødet på mandag.

Han er klar fra kl. 18.30, med gode tilbud fra Macron.

Bla. svedtrøjer og svedbukser, jakker, træningsbukser, sko og andre lækre ting.

Husk at alle dommere får 50% rabat lige nu.

Pæn stor fremmøde til arrangement mandag den 3 aug. i Hornbæk

Madexpressen grillede nogle lækre velsmagende pølser, dommerne fik en sludder med hinanden og alle fik udleveret det nye lækre tøj fra Macron.

 

 

Tillykke med de 50 år.

Tillykke med dit 50 års jubilæum

Årets Dommer 2020

Jørgen Klemmensen

Referat af Generalforsamlingen 2020 Djurslands Dommerklub.

Generalforsamlingen startede 17:30. Deltagere 11 personer.

 1. Bestyrelsen peger på Michael Mikkelsen som dirigent. Han konstaterer at generalforsamlinen er indvarslet lovligt på mail til alle medlemmer den 4 feb 2020
 2. Formandensberetning kan læses i fuld udgave på hjemmesiden.

Det var enkelte kommentarer til beretningen.

”Hvornår og hvordan får man det nye dommertøj”

Det er lige nu planlagt til at vi i dommerklubben gerne skulle modtage tøjet 1 juli 2020

Der arbejdes lige nu på et fælles arrangement mellem alle 3 dommerklubber omkring starten august, her var planen at man så ville få udleveret tøjet.

Coronavirus er lige nu en usikkerheds faktor, som vi i bestyrelsen endnu ikke ved om kan få en betydning.

”Løbetræning”

Løbetræningerne i opstarten har været rigtig gode, der har været problemer med juletræningerne, der er ikke mange på Djursland der skal bestå.

Måske et hyggearrangement i stedet eller som supplement.

                ”Snakken om manglede social arrangement”

                             Der mangler en afslutningsfest.

               

                Herefter blev formandens beretning godkendt

 

 1. Kasseren fremlagde årets regnskab.

Der har været et overskud på 9418,79 kr. Hvilket skyldes at det gamle sponsorsamarbejde er blevet nedlagt og indestående i banken fordelt mellem de tre dommerklubber.

 

Regnskabet bliv herefter godkendt.

 

 1. Dommerklubben har ikke modtaget nogle forslag, men har selv stille forslag op omkring ændring af vedtægterne.

Der var ændringer i 4 af paragrafferne og alle forlag blev vedtæget undtaget en linie i §5 der ønsket slettet, angående formandens stemme som tæller dobbelt ved stemmelighed

Bestyrelsen har selv diskuteret nødvendigheden af linien, det blev forlagt GF, som herefter besluttede at den ikke skulle slettes.

Fremover vil fastsættelse af kontingent blive en del af dagsordenen, men i år har dette været et punkt under indkomne forslag.

Der var debat om beløbet skulle hæves til 600kr. Det blevet enstemmet vedtaget at hæve beløbet således at der er økonomi til aktiviteter.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg var Bjarke Chrsitensen -Chris Andreasen – Nicklas Vinter(ønsker ikke genvalg)

Bjarke og Chris modtog genvalg

Bestyrelsen foreslog Michael Mikkelsen, Michael blev valgt

 

 1. På valgt til suppleant var Niels Erik Bjerregaard, Niels Erik modtog genvalg
 2. Valg af revisor, bestyrelsen valgt Peter Schumacher

 

 

 1. Forspørgsel fra Randers Dommerklub, om at slå de 3 dommerklubber sammen til en klub.

Der var snak om det tilbage i 2014, dengang og i dag er snakken om der bliver forlang afstand.

Så pt ønsker vi ikke en sammenlægning

Generalforsamlingen var herefter slut.

Under formandes beretning blev Thomas Hillisøe ønsket tillykke med sin 50 års fødelsedag tidligere i året.

 

Aftenen fortsatte med kåring af årets dommer 2020

Det har igen i år været op til jer dommere, at bestemme hvem der skulle løbe med titlen i år.

Der har været lagt 3 navne op til afstemning og i har så haft 14 dage til at stemme.

Rigtig mange har stemt og det er vi glade for.

Årets dommer 2020, har en del år på bagen

Han har snart udskriftet, hvad der kan udskriftes i knæ og hofter og alligevel kommet stærkt tilbage.

Han stod for oplæringen af nuværende formand for 15 år tilbage.

Stort tillykke til Jørgen Klemmensen og samtid stort tillykke med dit 50 års jubilæum som dommer.

 

Herefter blev der serveret Stegt flæsk med persillesovs fra vores nye sponsor Madexpressen.

 

Her fik vi ønsket Gert Hovgaard tillykke med hans 70år fødselsdag ligedes tidligere i året.

Gert kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, idet han fløjtede til et par børnekampe i hallen.

 

Dommerne havde efter mulighed for at gå ind i hallen og se et par håndboldkampe.

Efter kampene blev aftenen sluttet af med en rullemad/ostemad.

 

Bestyrelsen takker for fremmøde og god ro og orden.

 

Årets dommer

Vi har i år valgt at lave en afsteming om årets dommer.

Bestyrelsen udpegede 3 dommere som hver især har gjort sig fortjent til titlen.

Der kom til at stå mellem Nicklas Vinter, Michael Fischer og Heine Enevoldsen.

Det blev et tæt løb, hvor stemmerne fordelte sig med 3 til Nicklas, 12 til Michael og 13 til Heine.

Der var tæt løb lige til det sidste, 28 stemte ud af 36, hvilket vi synes er rigtig flot. 

Stort tillykke til Heine

Generalforsamling fredag 8 feb 2019

Der mødte 18 op til årets generalforsamling i Nørre Djurs hallen.

Der var i år byttet om på spisning og generalforsamling, så der efterfølgende  var plads til social hygge uden man skulle overholde en tidsplan.

Vi blev i år bespist med en paneret kotelet, brasede kartofler og bearnaise sauce. 

Referat

1) Michael Mikkelsen blev valgt som dirigent -  Han  konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet fra 16 jan 2019 på udsendt mail til medlemmerne.

2) Beretningen fra formand:

Ny formand, nye opgaver, finde en rutine. Det startede med 2 nye medlemmer i bestyrelsen, idet vi sagde farvel til Peter K og Lars A, og goddag til Bjarke C og Nicklas V.

Vi har haft løbetræninger i starten af sæsonen, hvilke har været med et pænt fremmøde, min 7 personer hvergang. 

OB mødet gik som det plejer, dog var der debat angående den nye regeltest. Den har både været diskuteret angående relevans og indhold.

Vi måtte igen i år desværre aflyse vores sommerfest på grund af for få tilmeldte. 

Vi havde en niveaulægningskamp i oktober måned i Allingåbrohallen. Vi havde her et arrangement med spisning og videooplæg fra DU. Igen et rigtig godt arrangement med stor tilslutning.

Der er kommet 2 nye dommere til Djursland. Rene Friis og Jan Høgh. Tag godt imod dem uden i hallerne.

Sponsorudvalget står overfor nye udfordringer. Peter K valgte at trække sig og man står nu næsten på bar bund og ser fremad.

Der har været nogle udfordninger med sport 24 hjemmeside og kredskontoret har overtaget bestillingen af nyt dommertøj.

Spørgsmål fra frem mødte:

Der var kritik fordi der ikke var arrangeret løbetræninger op til løbetesten før jul.

Det er taget til efterretning, deltager antallet har tidligere været lavt og man har derfor ikke set et behov.

3) Beretning kasseren

Der har været et overskud på 4199,75 kr i Djurslands Dommerklub. 

I sponsorudvalget har man modtaget de sidste indbetalinger af sponsorer og der er nu ca 25,000 kr på kontoen til tøj til nye dommere indtil 2020.

Spørgsmål fra frem mødte:

Der er et højt forbrug af kørepenge, svarende til 3000 km kørt.

Det er været en del kørsel med nyt dommertøj og 2 møder før jul afholdt i Nørre Djurs hallen.

Regnskaberne godkendes.

4) ingen

5) Valg til bestyrelsen

På valg er Kristian M, Niels Erik B og Heidi R.

Niels Erik ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forslå Peter Maj. Dette vedtages.

6) Valg af suppleant.

Niels Erik Bjerregaard vil gerne stille op - dette vedtages.

7) Mette Schumacher har været revisor i flere år og hun vil gerne fortsætte - dette vedtages.

8) Hvorfor er fastsættelse af kontingent ikke en del af dagsordnen, dette sættes som et punkt frem over.

Kære medlemmer af Djurslands håndbolddommer klub.
 
Her er lige en kort orientering fra bestyrelsen.
 • Peter Kristensen har fra udgangen af 2018, valgt at trække sig fra sponser udvalget. Peter har stået i spidsen for os i en lang årrække.  Vi vil fra bestyrelsen sige ham tak, for sit store arbejde.
 • Lisette har valgt at trække sig fra bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning. Lisette har pga.knæoperation haft orlov og ved ikke hvornår hun vender tilbage. Hun har ikke ønsket at sidde i bestyrelsen, når hun ikke var aktiv.  I stedet for Lisette, træder suppleanten Chris Andreasen ind i bestyrelsen.Vi ønsker Lisette god bedring og siger tak for hendes indsats.

 

 • Til sæsonen 2020/2021, skal vi igen have nyt dommertøj. Vi er i samarbejde med de 2 andre dommerklubber, igang med at undersøge mulighederne. Så vi kan finde den bedste løsning, til vores medlemmer.

Generalforsamling fredag 23 feb 2018

 

Dirigent valgt: Peter S.

Dagsorden udsendt i tide og lovligt indvarslet 

 

Formandens beretning:

Stort år for Djurslands håndbolddommerklub

Nicklas valgte selv at stoppe - Christian Møller trådte ind i stedet 

DU ønsker at de tre dommerklubben laver noget socialt sammen -  det er svært at få opbakning til at lave ture, møder og foredrag pga dommernes respektive tilgængelighed 

Kreds 4 har fået ny påsætter - Marc

Hans udfordringer ligger i geografien ift den enkelte dommers placering og hvilken kreds de hører til 

Den 17/4 holdt vi sommerfest på Skakkesholm i Grenå, 12 meldte sig til

Vi har fået nyt dommertøj, det har været et stort arbejde for sponsorudvalget, og det er vigtigt at alle overholder de regler der er forbundet med tøjet

Det gamle dommertøj er sendt til Bosnien

Pas på din kollega - både når du spiller, men også som (med)-dommer

 

Kasserens beretning:

Kontingentet øgedes sidste år

Dommertøj betalt - dermed underskud

10.200 til dommerudvalget dækker:

 • tillægspakken til 34 dommere

Posten repræsentation dækker over gaver indkøbt af kredsen samt vingaver købt af klubben ifbm. Længere (alvorligt) sygefravær blandt dommer-kollegaer

Regnskabet godkendt 

 

Indkomne forslag:

Ændring af paragraf 5 

 • Kasseren kan vælges UDENFOR bestyrelsen (11/12)
 • Foreningen hæfter ikke for sponsorudvalget (12/12)
 • Beskrivelse af sponsorudvalgets rolle (12/12) 

                - alle indkomne forslag vedtages

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Lisette Jørgensen - ønsker genvalg (valgt)

Lars Andersen - ønsker ikke genvalg 

Peter Kristensen - ønsker ikke genvalg 

Nicklas Vinter - valgt 

Bjarke Christensen - valgt 

Chris Andersen - valgt som suppleant 

 

Mette genvalgt som revisor 

 

 

Evt. 

Årets dommer - engageret i at træne spille og dømme, deltager altid i sociale arrangementer, indgyder godt humør, dømmer gerne ved stævner og hjælper gerne nye dommere godt igang. 

Valget er faldet på Kristian Møller 

 

Sponsorudvalget: 

har fået to nye personer ind, da to er gået ud. 

Regnskab gennemgås 

Når man har modtaget en dommerpakke, så har man også sagt ja til at efterkomme de krav som står i kontrakten 

 • brug det gældende dommertøj til at dømme i

Generalforsamling 2018

Djurslands Håndbolddommer klub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Fredag den 23 februar 2018 i Nørre Djurs Hallen.

 

Program

18:00  Fælles spisning (Tilmelding via hjemmesiden. Senest  20/2)

18:30 Generalforsamling

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig afstemning).

                      På valg:       Lisette Jørgensen

                                            Peter Kristensen

                                            Lars Andersen

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt. – Årets dommer

 

 Indkomne forslag

Bestyrelsen ønsker ændringer i vedtægternes §5, se vedhæftet pdf. 

Årets dommer 2017

Klaus Andersen

Referat fra Generalforsamling 20-02-2017
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Brian Siig valgt som dirigent uden indvendinger 
 
2. Formandens beretning.
Efter generalforsamlingen i 2016 sagde vi farvel til 3 medlemmer, der blev valgt 3 nye på daværende generalforsamling, se evt. Formandens beretning som er udsendt pr.mail. 
 
Vær opmærksom på at der er nye scorekort - de skal bruges af hensyn til de nye sponsorer! 
 
Dommertøj: 
Det vil være muligt at få en standardpakke og en tillægspakke. Man har i vores kreds valgt at købe den store pakke til vores medlemmer - men husk at bruge tøjet rigtigt, ellers misligeholder vi aftalen med vores sponsorer. 
Tøjet kan prøves hos Louis Nielsen - jvf. Mail udsendt fra sponsorudvalget.
 
Det henstilles endnu engang til at man bruger facebook med omtanke. 
 
Formandens beretning kan læses på mail udsendt fra Peter Kristensen 
 
3. Kassererens beretning.
Underskud på ca 4600 i dette år. 
Det skyldes bl.a. At kontingentindtægterne er faldet pga. Frafald af dommere
Desuden har der været udgifter til bestyrelsesmøder, sommerfest, gaver, telefonpenge, hjemmeside og andre små beløb der fremgår af regnskabet.
 
Det stilles til forslag at kontingentet øges for at opretholde kassebeholdningen således at vi ikke bruger hele den indestående egenkapital 
 
Dommerklubben betaler de 300kr pr medlem som skal dække omkostningerne for det nye dommertøj. 
 
Egenbetaling til arrangementer arrangeret af klubben? 
 
Der er bekymring omkring kassebeholdningens fremtidsudsigter --> vi er nødt til at have nogle penge i kassen. Skal kontingentet hæves mere end det foreslåede? 
Der SKAL svære mulighed for at afholde de arrangementer og lave de tiltag som bestyrelsen ønsker at gennemføre. 
 
4. Indkomne forslag.
Hævelse af kontingentet fra 250 til 350 
For: 16
 
Hævelse af kontingent fra 250 til 400
For 17 
 
Det vedtages at kontingentet hæves til 400kr
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er Heidi  og Nicklas og Niels Erik (alle ønsker genvalg) - genvalgt uden indvendinger 
6. Valg af suppleanter.
Christian Møller 
7. Valg af revisor
Mette Schumacher 
8. Eventuelt.
Årets dommer
Vellidt, dygtig, god til at forklare og fortolke regler, deltager altid i sociale arrangementer, en dommer vi kan være stolt af - Klaus Andersen er valgt til årets dommer. 
 

Generalforsamling 2017

Indkomne forslag til generalforsamling den 20-02-2017 

Der er indkommet følgende forslag:

"Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra 250kr til 350kr."

 

Indbydelse til generalforsamling:


Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 20-02-2017  i Nørre Djurs Hallen. Tilmelding senest 15 feb

Program:

18:00 Fælles spisning( tilmelding nødvendig)

19:00 Generalforsamling


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er Heidi  og Nicklas (begge ønsker 
genvalg)
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Til alle aktive dommere i Kreds 4
 
Viborg Håndbolddommerklub vil på vegne af de 3 dommerklubber invitere alle dommere til
 
Dameligakamp Viborg HK - Randers HK
 
 
Onsdag d. 1. februar 2017 i Viborg Stadionhal.
 
Planen for arrangementet er ikke helt fastlagt endnu, men vil komme til at se nogenlunde således ud,
 
Kl. 17.45 Mulighed for at købe dagens ret.
 
Kl. 18.30 Oplæg ved Allan Heine til selve kampen.
 
                Patrick Møller vil komme med et indlæg vedr. jobbet som tidtager/sekretær
                i ligakampe og internationale.
 
Kl. 19.30  Viborg HK - Randers HK
 
                 I pausen er VHDK vært for en kop kaffe
 
Kl. ca. 21.00  Evt.
 
Senest kl. 21.30 Tak for i aften.
 
Pris for at deltage er Gratis - Tilmelding via håndoffice kursus nr. 2110 senest torsdag d. 26. januar 2017
 
Pris for dagens ret er kr. 70,-. Tilmelding til dagens ret til Jens Lauritsen via SMS på 22 43 84 55 eller
mail: haandbold@dgimidt.dk senest d. 26. januar 2017
 
Betaling for dagens ret sker på selve aftenen
 
 
På vegne af VHDK
Jens Lauritsen

 Generalforsamling 2016

Indkomne forslag til generalforsamling den 13-2-2016 

Der er indkommet følgende forslag:

"Medlemmer af Djurslands Håndbolddommer Klub, kan ikke være bestyrelsesmedlem i klubben, hvis de også har et job i Dansk Håndbold forbund eller dens organer."

DHK's bestyrelse foreslår følgende ændring til ovenstående:

"Bestyrelsesmedlemmer i DHK kan ikke samtidig bestride poster i JHFs dommerudvalg eller dets underudvalg."

Det betyder at den nuværende §6 udgår og derfor kan erstattes af den foreslåede ændring.

 

Desuden er følgende foreslået på grund af det lave antal posteringer og det lave medlemstal:

§5 ændres til følgende:"….endvidere vælges 1 suppleant til bestyrelsen, og 1 revisor."

 

Ændringer skal godkendes med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

/BS

Indbydelse til generalforsamling:
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 13-02-2016 kl. 14 i Nørre Djurs Hallen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig afstemning).
På valg er Peter K. (ønsker genvalg), Peter S. & Lars A. (begge ønsker ikke genvalg)
Udenfor tur udtræder Brian S. af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller og bakker samlet op om Niels Erik Bjerregaard, Thomas Bjerg og Anders Tarnow.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

 

OB møde den 28-8-2015 i Glesborg

24 fremmødte fik en aften med fortolkninger og hovedbrud i form af regeltesst.

DHK fremlagde sine planer for året med niveaulægning i oktober/november, løbetræning til jul, hygge spisning til en VM kamp, lokalopgøret i 3 DIV samt generalforsamling.

Årets dommer blev Peter Schumacher for al sin engagement, sin personlighed og sit ukuelige humør.

Flere blev fejret for runde dage og rund dommergerning, bl.a. Henrik Haagensen og Lene Balslev.

____________________________________________________________________________

 

Den 28-4 kl. 18.30 i Glesborg fik 22 mand et andet indblik i fortolkninger både i håndbold regler og i ting der ikke lige havde med håndbold at gøre. Claus U. Nielsen fortalte om spilforståelse med afsæt i regel 8. 

Knapt to timers hygge og undervisning i sæsonens sidste arrangement.

____________________________________________________________________________

Parkeringsræs, biler, bowling og spisning

En fredag eftermiddag kl. 17.?? Vi var lidt spændte på hvor mange vi kunne tiltrække, men det blev gjort fuldstændig til skamme. 28 fremmødte til Pedersen & Nielsen på Rugvænget i Grenaa. Pedersen & Nielsen havde forberedte en lille konkurrence i at bakke mod et mål, men ikke kunne. Den skrivende referent var tæt på at være i særklasse den der kom til at holde længst væk fra. Onde tunger påstod at der sagtens kunne være endnu en bil ind i mellem :-)  Andre valgte at bakke til man kunne høre at man var kommet for langt (KM :-) )

En sikker vinder i bakke konkurrencen for mænd blev Thomas Møller og for damerne var der Louise G. der var dygtigst.

Desuden havde de gjort et par meget fine biler klar til prøvekørsler. Det blev vist i den grad be- og udnyttet. Indenfor var der dækket med sandwich, chips, øl, vand og ikke mindst en masse nye flotte og velduftende biler som blev siddet i, diskuteret og måske taget med i næste års husholdnings budget diskussion.

Så gik turen til Bowlingcentret, hvor endnu 4 mand stødte til, så vi ialt blev 32.. Vi var især glade for at se nogle af de nye dommere bl.a. Henrik, Lisette og Cathrine. En time bowling, hvor der blev hujet, råbt, bandet, grinet og heppet. Højeste score endte Klaus A med at sikre sig. 

Bowlingcentret diskede op med en lille og meget fin buffet, hvor der var godt med kød, men også salat, hvis man skulle have brug for den slags ;-)

Bestyrelsen siger tak til alle for en fantastisk hyggelig og sjov aften og tak for denne sæson

/BS

 

________________________________________________________________________

Referat af generalforsamling i DHK 25-2-2015

 

15 fremmødte

 

 1. Gert Hovgaard blev valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 2. Formandens beretning: Der var lidt spørgsmål til turneringsplanen for næste år. Brian Skovgaard orienterede om hvor det gamle dommertøj skulle sendes til. Beretningen blev godkendt. Beretningen står her:

  Voldby 23.02.2015

   

  Formands beretning

   

  Endnu et år et gået og det er gået stærkt. Vi har både været igennem sommerhusmødet med kredsen, opstart af sponsorudvalget, nyt dommertøj samt indsamling af det gamle,
  OB møde, løbetræning samt test og ikke mindst gavebanko med tilhørende julefrokost og derefter en ny omgang løbetræning / test og sidst men ikke mindst Gerts runde fødselsdag.

   

  Vi fik afsluttet den nye turnerings struktur, men hold da helt op hvor var vi i gang længe. Sidst i april var der stadigvæk kampe og fra min stol virkede det helt forkert, så jeg var meget glad for at høre at vi gik tilbage til den gamle model igen, selvom jeg synes det er sundt at prøve noget nyt engang imellem. Da vi kom til sommerhusmødet var der bred enighed om, at vi skulle gå tilbage til den gamle model. Det næste punkt på mødet var en idé om at ligge de tre dommerklubber sammen til en stor klub. Den snak er forsat rundt i de tre dommerklubber og derfor er der også stillet forslag om at vi gå samme, hvilket jeg synes er en god ide. Desuden er vi jo i forvejen i et samarbejde af dommertøjet og her skal jeg skynde mig at sige tak til Pedersen og Nielsen, Byggården og Nytsyn for den støtte de har ydet, sådan at vi som dommere kan blive klædt godt på. Der skal også lyde en tak til de folk der står bag hele og har arbejdet hårdt hele sommeren, sådan at vi kunne for udleveret tøjet. Samtidig med at vi har fået nyt har vi også kunne få den ære af, at sende det gamle tøj videre til lande som virkelig har brug for det. Det er jeg stolt over at vi gør. Tøjet blev sendt til Bosnien.

   

  Efter alt dette var vi så klar til vores OB møde hvor vi igen i år havde et fint fremmøde. Her fik vi kåret årets dommer, - desværre kunne personen ikke være til stede, men det var fortjent at Karina Andersen fik titlen. Hun har virkeligt udviklet sig de seneste år, så et stort tillykke til Karina. På aftenen hørte vi det sidste nye omkring regler og vi fik styr på det. Der var desuden lidt mad samt vand og tid til lidt hygge inde vi skulle hjem. Det næste tiltag vi skulle var lidt nyt blandet med lidt gammelt – her var det julefrokost samt gavebanko. Sikke en aften - og hvis jeg ikke husker helt forkert så var der vidst kun få personer som ikke vandt noget. Det var helt flot og denne aften bød på både hygge med lidt mad og drikke og samtidig kunne vi ønske hinanden glædelig jul inden vi skulle til træne os op til en ny løbetest i januar. Det gjorde vi og alle kom godt igennem den løbetest - dog et lille opråb. Jeg håber vi kan lokke lidt flere medlemmer til de løbetræninger vi afholder, da jeg synes det er godt socialt i de dage og nu når Jeg er ved opråb så synes jeg det er fantastisk at Gert Wangsøe har dømt i 49 år. Dette er en bedrift, som Jeg desværre ikke tror der er mange der opnår mere. – og samtidig vil Jeg også ønske Gert et stort tillykke med de 70 år i februar.

   

  Til sidst vil jeg takke alle Jer medlemmer for den opbakning I har givet til bestyrelsen. Som formand dernæst vil jeg takke de bestyrelse medlemmer for det arbejdet de går og gør for vores fælles dommer klub.

   

 3. Kassererens beretning: Godkendt uden bemærkninger.

 4. Indkomne forslag:

Bestyrelsen i DHK ønsker opbakning til at undersøge mulighederne for og gennemføre sammenlægningen af de 3 dommerklubber i kreds 4. Sammenlægningen tænkes ske ved at nedlægge Randers og Viborg og fortsætte i DHK regi.

 

Bestyrelsen fik opbakning til at føre forhandlinger. Oplæg til bestyrelsen at hvis DHK skal stå for sammenlægningen skal formandsposten tildeles DHK de første to valgperioder.

 

Nærhedsprincippet i DHK kommer under pres. De fremmødte udviste skepsis når DHK primært er en social klub, hvor de dommer mæssige interesser kan plejes gennem andre kanaler. Man kan få svært ved at dyrke de sociale interesser hvis det skal gå gennem Randers og Viborg. Alt for langt at køre til arrangementer.

 

Det har tidligere været på tale at Viborg skulle indlemmes i Kreds 3. Hvordan ser det ud?

 

Undersøgelsen skal gå på at der bliver helt klare linier om, hvilken rolle DHK skal have. Der skal laves en køreplan der fortæller, hvilke scenarier en ny klub vil få. Hvilke fordele vil en sammenlægning give? Skal klubben være en social klub? Vil vi stå stærkere som én stor klub? Hvilke ting vil blive ødelagt ved en sammenlægning? Hvad tror de to andre klubber de vil få ud af et samarbejde med os og hvad de vil bidrage med?

 

 

 1. Nicklas V. Christensen valgt til bestyrelsen

 2. Henning Jespersen 1. suppleant og Per Krabbe valgt som 2. suppleant.

 3. Mette Schumacher og Jens Sørensen blev valgt som revisorer.

 4. Evt. Henrik H. opfordrede til at vi som dommere tænker over hvad vi siger om vores kolleger og til hvem. Brug gerne ros, ris & ros.

Der mangler lidt flere udviklinger til nye dommere der dømmer alene. Eller måske bare at de kan hidkalde en udvikler til at kommentere / hjælpe med lidt gode råd. Opfordring fra Per K. at man som dommer straks kontakter sin udvikler, hvis man føler sig alene.

Michael M. opfordrede bestyrelsen til at tage det op i dommerforum eller dommerudvalget. Målet skal være at holde på de nye dommere.

En længere diskussion om headset og en eventuel brug til vejledning til nye dommere. Det er ikke tilladt i JHF regi at vejlede med headset. Nye dommere kan have en vejleder gående inde på banen sammen med den nye dommer.

/BS

 Løbetræning 28-7,, LLL

____________________________________________________________________________

Niveaulægnings kamp i Glesborg 31-10

Karsten N. og Michael F. havde valgt at tage udfordringen op, med at dømme og derefter blive udviklet i fuld offentligthed. 

Ialt 18 mand havde fundet tid en sen fredag aften. Udviklerne fik - efter nogen intern diskussion - lagt niveauet for Michael og Karstens meget fine præstation.

En underholdende og udbytterig aften.

Se billeder under billeder

__________________________________________________________________________

Stævneliste, resultat og scorekort

I forbindelse med elektronisk holdkort og stævnelistens forsvinden, skal du være opmærksom på:

Scorekort skal beholdes i 4 dage i forbindelse med protester

Resultatet skal kontrolleres på nettet og derefter kan scorekortet smides væk.

 

__________________________________________________________________________

Opstartsmøde i Glesborg 29-8-2014

Vi havde en god aften med 38 deltagere. Det blev en lang aften med regel gennemgang. Der blev hygget og snakket godt igennem, mens Kasper Møller også fik præsenteret det nye dommertøj. Årets dommer blev Karina Andersen. Stort Tillykke til Karina. Alle viste begejstring for det nye dommertøj, hvilket vi vil sige tak til vores sponsorer for det kunne lade sig gøre.

//Peter K

 

____________________________________________________________________________

Løbetræning 4-8

Hele 15 mand dukkede op til træning. Det er jo dejligt - ikke mindst til øl og vand bagefter. Det blev besluttet at løbe igen onsdag den 6-8 kl 18.30 igen.

____________________________________________________________________________

 

Løbetræning den 28-7 og 30-7

Efter et par gange med svigtende deltagelse i løbetræning, lykkedes det at mønstre 8 mand både mandag og onsdag. Det var en varm omgang i Glesborg, så vand/øl var tiltrængt efter 2 gange test med blot 5 minutter imellem.

_________________________________________________________________________________

En vel overstået aften med lidt løbe træning, mad og regler.

5 mand til løbetræning og 15 mand til regel gennemgang gjorde det til en hyggelig og udbytterig aften. Allan Kobstrup ramte rigtigt med de udvalgte regler. Diskussionerne var mange især omkring skridt, samt regle 8.3, 8.4 og 8.5

 

Tak for en hyggelig aften

____________________________________________________________________________

I dansk håndboldforbund har man valgt, at forsøge at præge og informere spillere, ledere, frivillige, dommere mv. for at undgå situationer omkring matchfixing - altså at man spiller penge på kampe eller på anden måde påvirker idrætspræstationen i kampe, hvor man selv har indflydelse på resultatet.

Adfærdskodeks retningslinierne lægges som lydfil på LINKS/ADFÆRDSKODEKS SOM LYDFIL

Linket til adfærdskodeks er her:

http://www.dhf.dk/media/fce33c85-6ed9-4457-b979-9b9d5761657b/Websites/DHF/Indhold/Regler/Adfærdskodeks - spil mv_/DHF-Adfærdskodeks Matchfixing_pdf

_________________________________________________________________________

Generalforsamling i DHK 26-2-2014

1: Valg af dirigent

Gert Hougaard valgt som dirigent.

Konstateret at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2: Formandens beretning  KLIK PÅ DETTE LINK

Kommentarer: Mange gode sociale arrangementer

Kommentarer: Måske lidt socialt i forbindelse med løbetest?

Kommentarer: Regelspørgsmål og svararket på samme side (på nettet)?

Kommentarer: Kan man måske få svaret med det samme?

3: Kassererens beretning

En del debat om kontingent satsen skal sættes ned:

 • DHK laver bedre arrangementer end de to andre.

 • Vi behøver ikke at sætte det ned, da bl.a. er vant til at betale fx 600 pr halvår for selv at spille

 • Bedre arrangementer med mindre eller næsten ingen bruger betaling, vil retfærdiggøre fastholdelsen at størrelsen.

 • Arrangementer skal holdes indenfor sæsonen ellers virker det som om medlemmerne ikke kommer.

 • Psykologisk er det bedre med den høje kontingent og så en lavere brugerbetaling, for de penge har man ikke set.

Regnskabet godkendt

4: Indkomne forslag

Forslag om nedsættelse af kontingent til kr. 250. En længere diskussion (se under punkt 3)

Forslaget blev vedtaget.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Heidi Fogh indtrådte i stedet for Jens S.

6: Valg af suppleanter

Kasper Møller som 1. suppleant og Henning G. Jespersen 2. suppleant

7: Valg af revisorer

Louise Gleerup og Mette Schumacher blev valgt

8: Eventuelt

Proceduren ved anskaffelsen af dommertøj:

Sponsorudvalget har diskuteret og fundet flere modeller. Her blev Nike valgt. Nike tøjet er ikke faconsyet og derfor bedre i pasform. Kasper orienterede om levering, størrelser, garantier mv.

Orientering om løbetest til nytår. Det var kun for G0 og division for ikke at have for mange med den aften. Så hvis nogen ønsker at rykke op og dermed konsekvens, skal man selv kontakte udvikler og dermed også komme til løbetest. Man må gøre sig så dygtig, at udviklerne ikke kan komme ud om en, når der skal rykkes op.

Forslag om førstehjælpskursus til dommere?

Forslag om kørekursus på ring djursland

Forslag til bestyrelsen er altid velkomne.

Nye scorekort udleveres kun ved bestyrelsen

Formanden sluttede med formanden kort orienterede om dommersagen i ÅHG/Grenaa. Den afsluttes med en personsag fra kredsen.

Referent Brian Siig

___________________________________________________________________________

Fra bestyrelsen i Djurslands Håndbolddommer Klub:
"Åstrup/Hammelev/Grenaas 3. div. herrer har til avisen og især på Grenaa
IFs hjemmeside i stærke vendinger ytret mishag mod en navngiven dommers
præstation i en bestemt kamp. Dommerens navn var nævnt 2 gange og en
yderligere henvisning til en kamp sidste år.
I DHKs bestyrelse skal ikke være tvivl om at klubberne skal have lov til at
ytre sig mod dårlige dommer præstationer, men at hænge enkelte dommere ud
med navns nævnelse, anser vi uproffessionelt og på ingen måder konstruktivt
for det samarbejde vi som dommere hele tiden har med klubberne.
Det medførte at alle medlemmerne i DHK modtog mail fra en af vores
kolleger, der opfordrede til boykot af det pågældende hold.
Det må vi tage stærkt afstand fra. Hvis du står i en situation som denne og
ikke ved hvordan du skal forholde dig i forhold til en bestemt klub, så
skal du kontakte dommerudvalget, som er dem der lægger linien i denne type
sager.

At opfordre til "selvtægt", vil kun yderligere skabe konfrontationer og
grave kløften mellem klub og dommerstanden dybere, så dyb at den kan være
svær at komme op fra.

I DHK opfordrer vi dommerudvalget til at tage kontakten til klubben for at
løse uoverensstemmelsen mellem parterne."

På bestyrelsens vegne

 

_____________________________________________________________________________

Generalforsamling i NørreDjurs Hallen d.26-2 kl. 18.30

Dagsorden i følge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning. Bestyrelsen foreslår kontingent nedsættelse til
kr. 250

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Peter S., Peter K. og Lars A. er på valg.
Alle 3 er klar til genvalg. Jens S. ønsker at udtræde. Der vælges en ny
kasserer for en periode af 1 år i første omgang.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisorer. Jan Poulsen og Kaja Hansen ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt.
Hvordan har proceduren været i forbindelse med det anskaffelsen af det nye
dommertøj?
Manglende orientering om løbetest i Randers omkring nytår for dem hvor det
ikke har konsekvens?

 

Vel mødt.

 

___________________________________________________________________________

At "Hove"re til julebanko!

 

Traileren var fyldt til bristepunktet - ja i hvert tilfælde Jørgen Hovesen og kones. Mens alle vi andre så passivt til, skrabede de den ene store gave ind efter den anden.

Nå det var ikke så slemt, men en hyggelig aften men mange og gode præmier. 48 fremmødte, så det gør vi nok igen til næste år.

 

Tak til Peter K., Margit og Kathrine for et kæmpe arbejde med alle gaverne

Der er billeder under linket "billeder"

 

BS

 

__________________________________________________________________________

LINK TIL REGELTEST

Her er et link til regeltest. Brug til at øve og blive endnu bedre til reglerne.

http://www.handballruletests.com/choose-lang/type

God fornøjelse

________________________________________________

SÅ GÅR DET LØS IGEN

Det årlige julebanko finder igen sted i Nørre Djurs Hallen fredag den 22-11 kl. 18.30

Vi har allerede præmier for kr. 8.000, så find mønterne frem og reserver aftenen til lidt hygge med kollegerne.

Husk manden/konen/kæresten og børnene er også velkomne

Tilmeding brian@siig.nu senest 20-11

 

___________________________________________________________________________

AFLYST

Kom til brush-up på reglerne den 23-10 kl. 19 i Nørre Djurs Hallen

Benyt chancen til at få reglerne genopfrisket inden sæsonen for alvor går i gang.

Kklubben er vært med en kop kaffe og en småkage.

Forventet varighed et par timer.

Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding til brian@siig.nu senest 22-10

AFLYST

_____________________________________________________________________________

Så er der lokalbrag igen i Grenaa Idrætscenter.

Lørdag den 19-10 kl. 18.00 støder ÅHG igen sammen med NDHK i 3. div herrer. Næsten altid garanti for god stemning og en god kamp.

Dommer klubben er vært med en øl eller sodavand kl. 17.30 i cafeteriet. Entreen betaler du selv.

Klubben vil ved arrangementet forsøge at hverve nye deltagere til regelkursus, men kender du en eller flere der gerne vil med, så kontakt Peter Schumacher.

Vel mødt

Bestyrelsen

/BS

 

____________________________________________________________________________

Link til regeltest på nettet. God fornøjelse

http://www.handballruletests.com/choose-lang/type

______________________________________________________________________________

OB møde i Nørre Djurs Hallen 16-8-2013

Der kom nok lidt mere sved på panden til dette opstartsmødet - ikke på grund af varmen - men på grund af en test, som de fleste fandt meget vanskelig. Møstret var det samme som da testen blev afholdt i Randers mandag den 12-8.

Jørn Hylleberg gennemgik de nye fortolkninger der var. Der er ingen nye regler i år, så det er primært omkring skridt, at fortolkningen er blevet præciseret. Den præcisering skabte også her en del debat.

Nyt Syn ved Mogens Henriksen deltog med en lille konkurrence.

Du formanden orienterede om kredsens forventninger til påsætningen, udviklinger og samarbejdet med dommerklubberne.

Dommerklubben har fornøjelsen af at overrække pokalen til årets dommer, som udviklere havde udvalgt Peter Kristensen til. Peter får pokalen bl.a. for hans ihærdighed med hensyn til sponsor arbejde både for kredsen og dommerklubben, hans hjælpsomhed overfor nye og gamle kolleger og hjælp til påsættere.

Rulle og ost udgik til fordel for landgangsbrød. Det lod til at være en succes.

Dommerklubben sluttede med at orientere om kommende arrangementer samt en opfording til at komme på 2-dommer kursus og beach handball kursus.

/BS

 

________________________________________________________________________

Løbetræning i Glesborg

Så er tiden til løbetræning kommet. Vi afholder 3 træninger: Fredag den 2 august, samt onsdag den 7 og fredag den 9 august. Alle dage kl. 20 i Nørre Djurs Hallen

________________________________________________________________________

Sæsonens sidste arrangement er d. 10/6, kom og få opfrisket reglerne

Stedet er Nørre Djurs Hallen

Regel gennemgang af Claus Ulrik og Alan Kobstrup fra 19-2. Hvis i har lyst, så tænder vi grillen kl. 17.45, og der spises fra 18-19.

Der grilles pr mand
- Et styk bøf (150 g)
- Et styk kyllingbryst
- En pølse
- Salat
- Katoffelsalat
- Brød
- En øl el. vand.

Pris: Sommertilbud 50 kr.

Sidste tilmeldnings frist er d. 8/6 til Brian Siig. (brian@siig.nu) Betaling sker på dagen

- Håber i får en god sommer!

 

___________________________________________________________________________

Afslutningsfesten har bestyrelsen desværre måttet aflyse på grund af for få tilmeldte, men  bare rolig, vi skal nok vende tilbage med flere tiltag :o)

BS/2-4-2013

 

_____________________________________________________________________________

 AFSLUTNINGSFEST 13-4-2013

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen. 13 april er datoen hvor du og din bedre halvdel skal ud og have nogle hyggelige timer med dine dommer kolleger.

Stedet er Gjerrild kro. Kl. 18.30 mødes vi og har 4 timer med stort buffet bord og vin, vand og øl ad libitum. Prisen for dette fantastiske tilbud er kun 198,- pr. næse.

 Vi glæder os til at se dig

 

Tilmelding som altid til brian@siig.nu senest 2 april SAMMEN med indbetaling på reg. 7320  konto 1295075 HUSK NAVN

BS

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

Referat af Djurslands Håndbolddommerklubs generalforsamling i Nørre Djurs Hallen den 22. februar 2013 kl. 18.30.

 

Formanden bød velkommen, til de 9 fremmødte stemmeberettiget medlemmer.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Valgt blev Gert Hovgaard.

Gert Hovgaard konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet.

Indkaldelsen var udsendt pr. E-mail den 24. januar 2013 med vedhæftet filer om vedtægtsændringer.

Pkt. 2 Formandens beretning.

Et år er gået hvor der har været travlt omkring ny hjemmeside, trøjer- jakker, lokal opgøret ÅHG- NDHK, gavebanko, samt de daglige ting som forgår i vores klub. Da jeg sagde ”ja” til at blive formand var det fordi jeg kunne se en spændende fremtid for klubben. Det første projekt var trøjer og jakker som jeg godt vil rose jer medlemmer for den store opbakning der var til dette. Dertil skal vi jo huske at Nævne Gert Svith, Ålsrode Tømrerfirma, Rasmus Jacobsen, BP Electric for deres støtte ellers var vi ikke nået i land med det.

Hjemmesiden, ja vi syntes, at den skulle have en ansigts løftning og det må jeg sige den har fået takket være Heidi Fogh, som virkelig har hjulpet os igennem den store IT verden. Alle vidste jo hvordan den skulle være, men ingen have rigtig tid eller forstand på at udføre det. Derfor afholdt vi et møde om hvordan den hjemmeside kunne se ud og herefter gik Heidi bare i krig og jeg må sige flot arbejdet. Og der ca. 22 inde på hjemmeside om dagen og ca. 700 om mdr. det syntes jeg er flot

Næste punkt var igen i år vores sommerhus møde hvor vi fik diskuteret en masse ting til gavn for dommerne samt muligheden for et større samarbejdet. (kontingent-dommerkursus lokal - dommer omklædningsrum - hånd Office) Og ja vi fik nogle ting igennem dommerkursus lokalt (blev dog ikke til noget) og vi fik kredsen til at sende et brev ud til hallen omkring omklædningsrum (rengøring, bruseren skal virke, nogle haller bruger omklædningsrummet til lager) så er det ikke i orden i nu må i godt give lyd fra Jer.

Herefter stod der sommerhåndbold på programmet i kvik Ramten samt løbe træning sådan at formen kunne holdes. Derudover var der strandhåndbold på stranden i Grenå og Bønnerup.

Så stod der pludselig august på kalenderen, det betød træningskampe stævner og OB møder hvor vi skulle offentliggøre hvem ”årets dommer” var og et stort tillykke til Kaja Hansen endnu en gang. Da vi skulle have nyt dommertøj fik Simona-Rodica Miclau en genial idé om at vores gamle dommertøj skulle sendes til Rumænien hvor de manglede dommertøj, så dette blev iværksat af kredsen og her vil jeg også takke jer for den gode opbakning.

Så var det tid til niveaulægnings kampen og igen i år var der mange tilmeldte til dette arrangement og jeg er rigtig glad for, at folk deltog aktivt i vurderingen af kampen. Jeg synes, det er vigtigt i forhold til sin egen udvikling som dommer. Jeg vil også takke Jørgen Hovesen og Hans Hald for de stillet op som dommerpar. Håber alle fik noget med hjem som de kan bruge i deres dommer gerning

Så stod den på gavebanko og jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Allerførst skal der lyde en kæmpe tak til Peter Kristensen og hans famille for det kæmpe arbejdet med alle de gaver - rigtig flot arbejdet. Der skal også igen i år lyde en tak til Claus Ulrik for lån af hans stemmebånd (opråber), derud over synes jeg, at det er flot at så mange mennesker mødte op denne aften og jeg følte virkelig alle hyggede sig og igen skal jeg takke alle dem som har støttet det arrangement. Hvad nu, skal vi have nye jakker igen i år? Nej men en afslutningsfest så derfor håber jeg at der er rigtig mange der kan denne dag/aften. Dato kommer senere.

Så blev det jul og det er jo lig med kilo på maven, så der blev kaldt til løbetræning igen og test først i det nye år og som noget nyt skulle vi også lave en regeltest. Her gik det også fornuftigt, men man kan jo altid blive bedre. SÅ derfor havde DHF valgt at sende 15 regelspørgsmål og den idé håber jeg, at I vil bakke godt op om sådan vi kan blive endnu bedre ind vi er.

Til sidst vil jeg takke for det dejlige år der er gået.

 

Formandens beretning godkendt.

 

Pkt. 3 Kampfordelerens beretning.

Intet

Pkt. 4 Kasserens beretning.

Kasseren gennemgik det udleverede regnskab i hovedpunkter.

Driftsresultatet viser et overskud på 2.829 kr.

Udgiften til trøjer og jakker var på 30.395 kr. heraf er der modtaget sponsorater på 20.625 kr. og egen betaling har udgjort 5.100 kr.

Kasserens beretning og regnskab blev godkendt, dog med en bemærkning om, at der var en stor kontantbeholdning på statustidspunktet.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Der er forslag til ændringer af paragrafferne:

§ 3 - § 4 - § 7 - § 10 - § 11

Ændringerne blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Jens Sørensen, Brian Siig og Thomas Helligsø.

Thomas Helligsø ønskede ikke genvalgt.

Valgt blev: Jens Sørensen, Brian Siig og Peter Maj.

Pkt. 7 Valg af suppleanter.

Valgt blev Klaus Andersen og Gert Hovgaard

Pkt. 8 Valg af revisorer.

Valg blev Kaja Hansen og Jan Poulsen.

Jan Poulsen var ikke til stede.

Pkt. 9 Eventuelt.

Bestyrelsen arbejde med afslutningsfesten på Gjerrild Kro lørdag den 13. april 2013 kl.19.00. og klubben vil give et tilskud til festen.

Der arbejdes på at få benzinkort fra OK, samt køb af sportstøj hos Henrik Elkjær på nettet, vil klubben får procenter af det beløb man køber for.

Fremtidens kontingent til klubben vil blive opkrævet via Hånd-Office.

 

Tak til Gert Hovgaard for styring af generalforsamlingen.

 

Efterfølgende blev der serveret kaffe og franskbrød.

 

Referent: Kaja Hansen

 

 

_________________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 22-2-2013

Så er det tid til vores årlige generalforsamling.

Bestyrelsen skal have indkomne forslag senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen lægger op til et par ændringer i vedtægterne. Ændringerne går
primært på en præcisering af aktive og passive medlemmer. Ændringerne er udsendt til alle medlemmer, men skriv eller ring til Brian Siig, hvis du mangler


Forslag kan mailes eller afleveres til alle bestyrelsesmedlemmer.

 

Klubben er vært med kaffe og franskbrød.

 

__________________________________________________________________________________

Tusind tak til alle vores sponsorer til julebanko.

 

Sponsor virksomhed:
Bosch  Car Service E. Møllers Auto
Brun Hår Nørregade
Bygma
Citroen / Suzuki Grenaa Bilcenter
Djurslands Bank
DS Smith Packaging
Land og Fritid
bolig huset
Sportigan Kolind
Freys Plante skole
Gert Svith A/S
Sport direct Randers
O K Benzin
GSM 
Rema 1000
Quist Menswear
Faxe Kondi
Nykredit
Kvickly
L-TEK
bog & ide
Nyt- Syn Auning
Oticon høreapperater
Papirgården
Sparekassen Kronjylland
Sportigan
Stark
Stena Line
Super Brugsen Glesborg
Q8 F24
Århus Charter
Volvo
Wagner
Ålsrode Tømrerfirma
Super Dæk
Djurs sport
Djurs Fad
Sanistål
Palle Dohn Glesborg
Skousen
Sportigan Auning
Super Brugsen Auning
Djursland jagt center
Kop & Kande
Jysk Grenaa
 

 

68 fremmødte. En dejlig hyggelig aften med ca. 135 præmier. 

Stor tak til Peter K. og hans familie for det store arbejde.

 

Randers HK og KIF Vejen i pokalkvartfinale i Grenaa Idrætscenter 18-9 kl. 20.00

Djurslands håndbolddommer klub byder medlemmerne til damehåndbold i toppen af den danske liga. Kom og nyd håndbolden og det sociale på en tirsdag aften inden sæsonen for alvor går i gang. klubben er vært med en øl eller vand.

Prisen er kun 75 kr - incl. siddeplads - og de betales når vi mødes kl. 19.40 i cafeteriet. (Husk lige penge)

Tilmelding nødvendig senest lørdag 15-9 til brian@siig.nu

 

/BS

 

 

Pokalkvartfinalen 18/9 i Grenaa IC

En lille sluttet forsamling på 15 mand mødte op til denne til tider velspillede kamp mellem Randers HK og KIF Vejen.

Kampen blev dog mere spændende end velspillet, men vi fik en klar demonstration fra de to dommeres side af den nye skridt fortolkning. Til 2. halvleg fik de dog besked at slække en anelse og antallet af skridtkendelser blev næsten halveret i anden halvleg.

KIF Vejen snuppede en kneben sejr på 28-27.

Tak til Jørgen Klemmensen for at snuppe tovholder tjansen.

 

/BS

 

 

Et veloverstået OB møde i Nørre Djurs Hallen.

De fremmødte der havde bestilt vores eget nye tøj (Jakke og polo) fik det udleveret ved ankomst. Det er blevet meget flot, hvis vi selv skal sige det.

17-8-2012 var Djurslands Håndbolddommer Klub vært for opstartsmødet i Nørre Djurs Hallen. Michael Mikkelsen (MM) bød velkommen og gennemgik programmet.

Peter Schumacher (PS) bød velkommen for dommerklubben og derefter var det lige på og hårdt med Jørn Hylleberg

Han gennemgik de regel præciseringer, der var belvet besluttet eftersom, der ikke var nye regler at tage stilling til.

Det handlede især om holdkort / spillerberettigelse samt indgreb fra træner/spiller i forbindelse med oplagt mål chance.

Derefter regeltest efterfulgt af kaffe, rulle og ost.

MM fortalte om oprykninger, hvor vi bl. a. hos os har Peter Kristensen, Peter Maj, Brian Skovgaard, Martin Hjortshøj og Morten Pedersen.

Fødselarer og jubilarer blev hædret, især Benny Sørensen med 50 års jubilæum.

PS sluttede med endnu en fejring af jubilarer og fortalte om klubbens planer for resten af året.

Slutteligt blev der taget billeder i de nye polo og solgt fløjter, kort og scorekort.

 

 

Nyheder.

1-3-2012

Referat af generalforsamling i Djurslands Håndbolddommer Klub den 29-2-2012 i Nørre Djurs Hallen kl. 19.00

 

Formanden bød velkommen efter klubben havde været vært med en let gang aftensmad for de interesserede.

Pkt. 1            Som dirigent valgtes Gert Hovgaard

Pkt. 2            Formandens beretning: Et år hvor vi havde øget aktivitetsniveauet. Der var sommerløbetræning med få men ihærdige deltagere, hen på efteråret en ualmindelig lærerig aften med udviklerne, som åbent udviklede på en kamp vi alle så og gennemgik betydningen af punkterne på skemaet helt slavisk. Op til jul var der banko med stort fremmøde, hvor der samtidig blev vurderet ny jakke til medlemmerne. Året sluttede næsten med lokalbraget ÅHG mod NDHK. Igen mange deltagere, og hvor Ole og Jon som trænere fortalte lidt om deres oplevelser med dommerne. Mellem jul og nytår var der løbetræning. Formanden ønskede årets dommer Erik Andersen tillykke med den ærefulde titel. Desværre var året 2011 også det år hvor vi måtte tage afsked med vores kollega Jakob Grotkjær. Ære være hans minde.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3            Kampfordelerens beretning: Intet

Pkt. 4            Kassererens beretning: Et resultat på 2.054 kr. Der er indkøbt nogle fløjter og tasker tages med til OB møder. Der er ca. 47 betalende medlemmer, men alt for meget bøvl med at få kontingentet ind. Det er dommers ansvar at få betalt, man kan ikke lade aben gå videre til de klubber som har lovet at betale.

Kassererens beretning og regnskab godkendtes dog med den mangel at kun en revisor havde skrevet under. Det blev lovet rettet. Desuden skal sammenlignings tal fra året før også med.

Pkt. 5            Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6            Valg af bestyrelses medlemmer: På valg var Lars Andersen, Peter Schumacher og Per Alberg. Per Alberg er udtrådt og de to andre genopstiller. Nyt bestyrelses medlem blev Peter Kristensen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Peter Schumacher, næstformand Peter Kristensen, Kasserer Jens Sørensen, Hjemmeside Brian Siig, menige medlemmer Lars Andersen og Thomas Helligsø.

Pkt. 7            Valg af suppleanter: Peter Maj og Klaus Andersen blev valgt.

Pkt. 8            Valg af revisorer: Kaja Hansen og Jan Poulsen

Pkt. 9            Eventuelt: Der var ingenting under eventuelt.

Tak til Gert Hovgaard for styring af generalforsamlingen.

Efterfølgende diskuteredes løst og fat om hvad vi gerne så ændret eller hvilke input vi ville give på sommerhusmødet, som er stedet hvor udviklere og dommerformænd mv. mødes for at tænke fremad på dommernes vegne.

Vedr. Håndoffice: Et ønske om et tekstfelt lige ved siden af der hvor man retter KM antal, så man kan skrive hvorfor (snevejr, bro kollapset, færdselsuheld mv.) så man ikke behøver at skulle skrive til kredsen hvorfor.

Desuden en kørselsvejledning i tekst a la KRAK.dk fordi det kan være vanskeligt at tyde hvor man skal køre.

Hvad vil kredsen med dommerklubberne? Nogle kredse giver ikke kampe til dommere der ikke er medlem af dommerklubben andre gør. Skal vi være det sociale ben af kredsen?

Til vores egen hjemmeside kom ønske om fornyelse layout og farver samt at få billede på dommerne. Brian kontakter en mulig hjælper.

 

____________________________________________________________________________________ 

6-2-2012

Så er det tid for vores årlige generalforsamling. Den afholdes kl. 19.00 i Nørre Djurs Hallen onsdag den 29-2-2012. For dem der har lyst, er der let spisning kl. 18.30 (husk tilmelding til spisning). Dagsorden er ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kampfordelerens beretning. 4. Kassererens beretning.5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig afstemning). 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt.

Følgende bestyrelses medlemmer er på valg: Lars Andersen, Per Alberg og Peter Schumacher.

Vi glæder os til at se dig.

____________________________________________________________________________________ 

1-2-2012

Vores plan med at skaffe nyt tøj inden sæsonen slutter, er desværre ikke lykkes. Har du mod og lyst til at hjælpe med at finde sponsorer, vil vi gerne høre fra dig.

Der indkaldes inden længe til generalforsamling. Vi forventer det bliver ultimo februar.

____________________________________________________________________________________ 

1-12-2011

Så er der dommertasker og FOX 40 fløjter til salg. Vi har dommertasker til kr. 225,- og FOX 40 fløjten til kr. 60,- på lager. FOX 40 er i farverne blå, gul og sort. Desuden kan vi med kort varsel skaffe Casio W7546 dommerur til kr. 400,-. Henvendelse til Jens Sørensen. Vi tager tasker og fløjter med til arrangementet den 17-12. Billeder kan ses under Galleri.

____________________________________________________________________________________ 

29-11-2011

Løbetræning i Nørre Djurs hallen disse 4 datoer: 28.12 - 30.12 - 02.01 - 04.01 fra 19 til 20

Vel mødt

____________________________________________________________________________________ 

28-11-2011

En herlig aften i bankoens tegn med mange fremmødte og rigtig mange præmier. Tak til Peter Kristensen og Per Alberg for at have brugt tid på at skaffe alle de dejlige præmier.

En stor tak til alle de sponsorer der gjorde denne aften mulig. Husk at bakke op om vores sponsorer. Tak til: Aalsrode Tømrerfirma, Grenaa Bilcenter, TH Data, Sportigan, Stark, Bygma, Quist Menswear, Danbolig, Volvo, Grenaa Bolighus, Kvickly, 3F, Superbrugsen Glesborg, C.C. Jagtbutikken, Sparekassen Østjylland, SCA Packaging, Bruuns Hair, SSpies Rejser, Skousen, Århus Charter, Papirgården, Auning Jagtbutik, E.Møllers Auto, Super Dæk, Bent Frey Planteskole, Stena Line, Skoringen, Cykelsporten, Skjold Burne, Matas, Intersport, Anemone Blomster, Wagner Grenaa, Frisør Thygesen,Noa Noa, Louise, Emma, Dagligbrugsen Voldby, Smagen af Djursland, Stagen, Østergades slagter, Superbest og Djurslands Bank.

____________________________________________________________________________________

 

24-11-2011

Snart vil vi tilbyde Fox40 fløjten og dommertasken til salg. Der kommer billeder og priser senere.

 ____________________________________________________________________________________

 

24-11-2011 (2. udgave)

Der er en fornøjelse at lave arrangementer, når tilslutningen er så stor. 44 tilmeldte til fredagens julebanko i Nørre Djurs Hallen. Overskuddet går til nye trøjer / jakker, som vi vil tilbyde medlemmerne. Som det ser ud nu, får vi et par prøver på fredag, så vi få jeres mening om vores forslag.

Næste arrangement for medlemmerne bliver kampen i 3 division herrer mellem ÅHG & Nørre Djurs i Grenaa idrætscenter den 17-12. Reserver dagen sammen med manden/konen/kæresten/samleveren for indbydelsen er lige på trapperne.

 ____________________________________________________________________________________

 

7-11-2011

Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede:

Per Alberg, Jens Sørensen, Peter Schumacher og Brian Siig

Fraværende:

Lars Andersen og Thomas Helligsø

 

Dagsorden:

Julebanko afholdes 25-11 kl. 19.30 i Nørre Djurs Hallen alternativt Ørum aktiv center.

Overskud går til nye trøjer eller jakker til medlemmerne

Medlemmer incl. påhæng

20 kr. pr plade

Amerikansk lotteri

Gløgg og æbleskiver

Gevinster for 4-5000 kr. indsamlet af Peter Kristensen

SU senest 22-11

Den jakke/trøje som skal tilbydes medlemmerne skal helst kunne præsenteres til julebanko.

Klubben yder ca. 5000 i tilskud. Der vil formentlig blive noget egenbetaling i størrelsesordenen 150 kr.

 

Kamp 3 div. Herrer 17-12 ÅHG mod Nørre Djurs kl. 13.00

Mad og hygge

Indspark fra 3 trænere: En helt ny, en ungdomstræner, og en mere garvet.

Kampen starter kl. 15.00

Incl. påhæng

SU 11-12

 

Udkast til en minibrochure til nye dommere. Skal bl.a indeholde hvilke fordele medlemmerne har: Scorekort, arrangementer, tøj osv.

Hjemmesiden opdateres mht. dommerhåndbogen:  

 Generalforsamling i DHK 26-2-2014

1: Valg af dirigent

Gert Hougaard valgt som dirigent.

Konstateret at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2: Formandens beretning

Kommentarer: Mange gode sociale arrangementer

Kommentarer: Måske lidt socialt i forbindelse med løbetest?

Kommentarer: Regelspørgsmål og svararket på samme side (på nettet)?

Kommentarer: Kan man måske få svaret med det samme?

3: Kassererens beretning

En del debat om kontingent satsen skal sættes ned:

 • DHK laver bedre arrangementer end de to andre.

 • Vi behøver ikke at sætte det ned, da bl.a. er vant til at betale fx 600 pr halvår for selv at spille

 • Bedre arrangementer med mindre eller næsten ingen bruger betaling, vil retfærdiggøre fastholdelsen at størrelsen.

 • Arrangementer skal holdes indenfor sæsonen ellers virker det som om medlemmerne ikke kommer.

 • Psykologisk er det bedre med den høje kontingent og så en lavere brugerbetaling, for de penge har man ikke set.

Regnskabet godkendt

4: Indkomne forslag

Forslag om nedsættelse af kontingent til kr. 250. En længere diskussion (se under punkt 3)

Forslaget blev vedtaget.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Heidi Fogh indtrådte i stedet for Jens S.

6: Valg af suppleanter

Kasper Møller som 1. suppleant og Henning G. Jespersen 2. suppleant

7: Valg af revisorer

Louise Gleerup og Mette Schumacher blev valgt

8: Eventuelt

Proceduren ved anskaffelsen af dommertøj:

Sponsorudvalget har diskuteret og fundet flere modeller. Her blev Nike valgt. Nike tøjet er ikke faconsyet og derfor bedre i pasform. Kasper orienterede om levering, størrelser, garantier mv.

Orientering om løbetest til nytår. Det var kun for G0 og division for ikke at have for mange med den aften. Så hvis nogen ønsker at rykke op og dermed konsekvens, skal man selv kontakte udvikler og dermed også komme til løbetest. Man må gøre sig så dygtig, at udviklerne ikke kan komme ud om en, når der skal rykkes op.

Forslag om førstehjælpskursus til dommere?

Forslag om kørekursus på ring djursland

Forslag til bestyrelsen er altid velkomne.

Nye scorekort udleveres kun ved bestyrelsen

Formanden sluttede med formanden kort orienterede om dommersagen i ÅHG/Grenaa. Den afsluttes med en personsag fra kredsen.

Referent Brian Siig

___________________________________________________________________________

Fra bestyrelsen i Djurslands Håndbolddommer Klub:
"Åstrup/Hammelev/Grenaas 3. div. herrer har til avisen og især på Grenaa
IFs hjemmeside i stærke vendinger ytret mishag mod en navngiven dommers
præstation i en bestemt kamp. Dommerens navn var nævnt 2 gange og en
yderligere henvisning til en kamp sidste år.
I DHKs bestyrelse skal ikke være tvivl om at klubberne skal have lov til at
ytre sig mod dårlige dommer præstationer, men at hænge enkelte dommere ud
med navns nævnelse, anser vi uproffessionelt og på ingen måder konstruktivt
for det samarbejde vi som dommere hele tiden har med klubberne.
Det medførte at alle medlemmerne i DHK modtog mail fra en af vores
kolleger, der opfordrede til boykot af det pågældende hold.
Det må vi tage stærkt afstand fra. Hvis du står i en situation som denne og
ikke ved hvordan du skal forholde dig i forhold til en bestemt klub, så
skal du kontakte dommerudvalget, som er dem der lægger linien i denne type
sager.

At opfordre til "selvtægt", vil kun yderligere skabe konfrontationer og
grave kløften mellem klub og dommerstanden dybere, så dyb at den kan være
svær at komme op fra.

I DHK opfordrer vi dommerudvalget til at tage kontakten til klubben for at
løse uoverensstemmelsen mellem parterne."

På bestyrelsens vegne

 

_____________________________________________________________________________

Generalforsamling i NørreDjurs Hallen d.26-2 kl. 18.30

Dagsorden i følge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning. Bestyrelsen foreslår kontingent nedsættelse til
kr. 250

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Peter S., Peter K. og Lars A. er på valg.
Alle 3 er klar til genvalg. Jens S. ønsker at udtræde. Der vælges en ny
kasserer for en periode af 1 år i første omgang.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisorer. Jan Poulsen og Kaja Hansen ønsker ikke genvalg

8. Eventuelt.
Hvordan har proceduren været i forbindelse med det anskaffelsen af det nye
dommertøj?
Manglende orientering om løbetest i Randers omkring nytår for dem hvor det
ikke har konsekvens?

 

Vel mødt.

 

___________________________________________________________________________

At "Hove"re til julebanko!

 

Traileren var fyldt til bristepunktet - ja i hvert tilfælde Jørgen Hovesen og kones. Mens alle vi andre så passivt til, skrabede de den ene store gave ind efter den anden.

Nå det var ikke så slemt, men en hyggelig aften men mange og gode præmier. 48 fremmødte, så det gør vi nok igen til næste år.

 

Tak til Peter K., Margit og Kathrine for et kæmpe arbejde med alle gaverne

Der er billeder under linket "billeder"

 

BS

 

__________________________________________________________________________

LINK TIL REGELTEST

Her er et link til regeltest. Brug til at øve og blive endnu bedre til reglerne.

http://www.handballruletests.com/choose-lang/type

God fornøjelse

________________________________________________

SÅ GÅR DET LØS IGEN

Det årlige julebanko finder igen sted i Nørre Djurs Hallen fredag den 22-11 kl. 18.30

Vi har allerede præmier for kr. 8.000, så find mønterne frem og reserver aftenen til lidt hygge med kollegerne.

Husk manden/konen/kæresten og børnene er også velkomne

Tilmeding brian@siig.nu senest 20-11

 

___________________________________________________________________________

AFLYST

Kom til brush-up på reglerne den 23-10 kl. 19 i Nørre Djurs Hallen

Benyt chancen til at få reglerne genopfrisket inden sæsonen for alvor går i gang.

Kklubben er vært med en kop kaffe og en småkage.

Forventet varighed et par timer.

Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding til brian@siig.nu senest 22-10

AFLYST

_____________________________________________________________________________

Så er der lokalbrag igen i Grenaa Idrætscenter.

Lørdag den 19-10 kl. 18.00 støder ÅHG igen sammen med NDHK i 3. div herrer. Næsten altid garanti for god stemning og en god kamp.

Dommer klubben er vært med en øl eller sodavand kl. 17.30 i cafeteriet. Entreen betaler du selv.

Klubben vil ved arrangementet forsøge at hverve nye deltagere til regelkursus, men kender du en eller flere der gerne vil med, så kontakt Peter Schumacher.

Vel mødt

Bestyrelsen

/BS

 

____________________________________________________________________________

Link til regeltest på nettet. God fornøjelse

http://www.handballruletests.com/choose-lang/type

______________________________________________________________________________

OB møde i Nørre Djurs Hallen 16-8-2013

Der kom nok lidt mere sved på panden til dette opstartsmødet - ikke på grund af varmen - men på grund af en test, som de fleste fandt meget vanskelig. Møstret var det samme som da testen blev afholdt i Randers mandag den 12-8.

Jørn Hylleberg gennemgik de nye fortolkninger der var. Der er ingen nye regler i år, så det er primært omkring skridt, at fortolkningen er blevet præciseret. Den præcisering skabte også her en del debat.

Nyt Syn ved Mogens Henriksen deltog med en lille konkurrence.

Du formanden orienterede om kredsens forventninger til påsætningen, udviklinger og samarbejdet med dommerklubberne.

Dommerklubben har fornøjelsen af at overrække pokalen til årets dommer, som udviklere havde udvalgt Peter Kristensen til. Peter får pokalen bl.a. for hans ihærdighed med hensyn til sponsor arbejde både for kredsen og dommerklubben, hans hjælpsomhed overfor nye og gamle kolleger og hjælp til påsættere.

Rulle og ost udgik til fordel for landgangsbrød. Det lod til at være en succes.

Dommerklubben sluttede med at orientere om kommende arrangementer samt en opfording til at komme på 2-dommer kursus og beach handball kursus.

/BS

 

________________________________________________________________________

Løbetræning i Glesborg

Så er tiden til løbetræning kommet. Vi afholder 3 træninger: Fredag den 2 august, samt onsdag den 7 og fredag den 9 august. Alle dage kl. 20 i Nørre Djurs Hallen

________________________________________________________________________

Sæsonens sidste arrangement er d. 10/6, kom og få opfrisket reglerne

Stedet er Nørre Djurs Hallen

Regel gennemgang af Claus Ulrik og Alan Kobstrup fra 19-2. Hvis i har lyst, så tænder vi grillen kl. 17.45, og der spises fra 18-19.

Der grilles pr mand
- Et styk bøf (150 g)
- Et styk kyllingbryst
- En pølse
- Salat
- Katoffelsalat
- Brød
- En øl el. vand.

Pris: Sommertilbud 50 kr.

Sidste tilmeldnings frist er d. 8/6 til Brian Siig. (brian@siig.nu) Betaling sker på dagen

- Håber i får en god sommer!

 

___________________________________________________________________________

Afslutningsfesten har bestyrelsen desværre måttet aflyse på grund af for få tilmeldte, men  bare rolig, vi skal nok vende tilbage med flere tiltag :o)

BS/2-4-2013

 

_____________________________________________________________________________

 AFSLUTNINGSFEST 13-4-2013

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen. 13 april er datoen hvor du og din bedre halvdel skal ud og have nogle hyggelige timer med dine dommer kolleger.

Stedet er Gjerrild kro. Kl. 18.30 mødes vi og har 4 timer med stort buffet bord og vin, vand og øl ad libitum. Prisen for dette fantastiske tilbud er kun 198,- pr. næse.

 Vi glæder os til at se dig

 

Tilmelding som altid til brian@siig.nu senest 2 april SAMMEN med indbetaling på reg. 7320  konto 1295075 HUSK NAVN

BS

 

 

 ______________________________________________________________________________

 

Referat af Djurslands Håndbolddommerklubs generalforsamling i Nørre Djurs Hallen den 22. februar 2013 kl. 18.30.

 

Formanden bød velkommen, til de 9 fremmødte stemmeberettiget medlemmer.

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Valgt blev Gert Hovgaard.

Gert Hovgaard konstateret at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet.

Indkaldelsen var udsendt pr. E-mail den 24. januar 2013 med vedhæftet filer om vedtægtsændringer.

Pkt. 2 Formandens beretning.

Et år er gået hvor der har været travlt omkring ny hjemmeside, trøjer- jakker, lokal opgøret ÅHG- NDHK, gavebanko, samt de daglige ting som forgår i vores klub. Da jeg sagde ”ja” til at blive formand var det fordi jeg kunne se en spændende fremtid for klubben. Det første projekt var trøjer og jakker som jeg godt vil rose jer medlemmer for den store opbakning der var til dette. Dertil skal vi jo huske at Nævne Gert Svith, Ålsrode Tømrerfirma, Rasmus Jacobsen, BP Electric for deres støtte ellers var vi ikke nået i land med det.

Hjemmesiden, ja vi syntes, at den skulle have en ansigts løftning og det må jeg sige den har fået takket være Heidi Fogh, som virkelig har hjulpet os igennem den store IT verden. Alle vidste jo hvordan den skulle være, men ingen have rigtig tid eller forstand på at udføre det. Derfor afholdt vi et møde om hvordan den hjemmeside kunne se ud og herefter gik Heidi bare i krig og jeg må sige flot arbejdet. Og der ca. 22 inde på hjemmeside om dagen og ca. 700 om mdr. det syntes jeg er flot

Næste punkt var igen i år vores sommerhus møde hvor vi fik diskuteret en masse ting til gavn for dommerne samt muligheden for et større samarbejdet. (kontingent-dommerkursus lokal - dommer omklædningsrum - hånd Office) Og ja vi fik nogle ting igennem dommerkursus lokalt (blev dog ikke til noget) og vi fik kredsen til at sende et brev ud til hallen omkring omklædningsrum (rengøring, bruseren skal virke, nogle haller bruger omklædningsrummet til lager) så er det ikke i orden i nu må i godt give lyd fra Jer.

Herefter stod der sommerhåndbold på programmet i kvik Ramten samt løbe træning sådan at formen kunne holdes. Derudover var der strandhåndbold på stranden i Grenå og Bønnerup.

Så stod der pludselig august på kalenderen, det betød træningskampe stævner og OB møder hvor vi skulle offentliggøre hvem ”årets dommer” var og et stort tillykke til Kaja Hansen endnu en gang. Da vi skulle have nyt dommertøj fik Simona-Rodica Miclau en genial idé om at vores gamle dommertøj skulle sendes til Rumænien hvor de manglede dommertøj, så dette blev iværksat af kredsen og her vil jeg også takke jer for den gode opbakning.

Så var det tid til niveaulægnings kampen og igen i år var der mange tilmeldte til dette arrangement og jeg er rigtig glad for, at folk deltog aktivt i vurderingen af kampen. Jeg synes, det er vigtigt i forhold til sin egen udvikling som dommer. Jeg vil også takke Jørgen Hovesen og Hans Hald for de stillet op som dommerpar. Håber alle fik noget med hjem som de kan bruge i deres dommer gerning

Så stod den på gavebanko og jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Allerførst skal der lyde en kæmpe tak til Peter Kristensen og hans famille for det kæmpe arbejdet med alle de gaver - rigtig flot arbejdet. Der skal også igen i år lyde en tak til Claus Ulrik for lån af hans stemmebånd (opråber), derud over synes jeg, at det er flot at så mange mennesker mødte op denne aften og jeg følte virkelig alle hyggede sig og igen skal jeg takke alle dem som har støttet det arrangement. Hvad nu, skal vi have nye jakker igen i år? Nej men en afslutningsfest så derfor håber jeg at der er rigtig mange der kan denne dag/aften. Dato kommer senere.

Så blev det jul og det er jo lig med kilo på maven, så der blev kaldt til løbetræning igen og test først i det nye år og som noget nyt skulle vi også lave en regeltest. Her gik det også fornuftigt, men man kan jo altid blive bedre. SÅ derfor havde DHF valgt at sende 15 regelspørgsmål og den idé håber jeg, at I vil bakke godt op om sådan vi kan blive endnu bedre ind vi er.

Til sidst vil jeg takke for det dejlige år der er gået.

 

Formandens beretning godkendt.

 

Pkt. 3 Kampfordelerens beretning.

Intet

Pkt. 4 Kasserens beretning.

Kasseren gennemgik det udleverede regnskab i hovedpunkter.

Driftsresultatet viser et overskud på 2.829 kr.

Udgiften til trøjer og jakker var på 30.395 kr. heraf er der modtaget sponsorater på 20.625 kr. og egen betaling har udgjort 5.100 kr.

Kasserens beretning og regnskab blev godkendt, dog med en bemærkning om, at der var en stor kontantbeholdning på statustidspunktet.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Der er forslag til ændringer af paragrafferne:

§ 3 - § 4 - § 7 - § 10 - § 11

Ændringerne blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Jens Sørensen, Brian Siig og Thomas Helligsø.

Thomas Helligsø ønskede ikke genvalgt.

Valgt blev: Jens Sørensen, Brian Siig og Peter Maj.

Pkt. 7 Valg af suppleanter.

Valgt blev Klaus Andersen og Gert Hovgaard

Pkt. 8 Valg af revisorer.

Valg blev Kaja Hansen og Jan Poulsen.

Jan Poulsen var ikke til stede.

Pkt. 9 Eventuelt.

Bestyrelsen arbejde med afslutningsfesten på Gjerrild Kro lørdag den 13. april 2013 kl.19.00. og klubben vil give et tilskud til festen.

Der arbejdes på at få benzinkort fra OK, samt køb af sportstøj hos Henrik Elkjær på nettet, vil klubben får procenter af det beløb man køber for.

Fremtidens kontingent til klubben vil blive opkrævet via Hånd-Office.

 

Tak til Gert Hovgaard for styring af generalforsamlingen.

 

Efterfølgende blev der serveret kaffe og franskbrød.

 

Referent: Kaja Hansen

 

 

_________________________________________________________________________________

Indkaldelse til generalforsamling 22-2-2013

Så er det tid til vores årlige generalforsamling.

Bestyrelsen skal have indkomne forslag senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Bestyrelsen lægger op til et par ændringer i vedtægterne. Ændringerne går
primært på en præcisering af aktive og passive medlemmer. Ændringerne er udsendt til alle medlemmer, men skriv eller ring til Brian Siig, hvis du mangler


Forslag kan mailes eller afleveres til alle bestyrelsesmedlemmer.

 

Klubben er vært med kaffe og franskbrød.

 

__________________________________________________________________________________

Tusind tak til alle vores sponsorer til julebanko.

 

Sponsor virksomhed:
Bosch  Car Service E. Møllers Auto
Brun Hår Nørregade
Bygma
Citroen / Suzuki Grenaa Bilcenter
Djurslands Bank
DS Smith Packaging
Land og Fritid
bolig huset
Sportigan Kolind
Freys Plante skole
Gert Svith A/S
Sport direct Randers
O K Benzin
GSM 
Rema 1000
Quist Menswear
Faxe Kondi
Nykredit
Kvickly
L-TEK
bog & ide
Nyt- Syn Auning
Oticon høreapperater
Papirgården
Sparekassen Kronjylland
Sportigan
Stark
Stena Line
Super Brugsen Glesborg
Q8 F24
Århus Charter
Volvo
Wagner
Ålsrode Tømrerfirma
Super Dæk
Djurs sport
Djurs Fad
Sanistål
Palle Dohn Glesborg
Skousen
Sportigan Auning
Super Brugsen Auning
Djursland jagt center
Kop & Kande
Jysk Grenaa
 

 

68 fremmødte. En dejlig hyggelig aften med ca. 135 præmier. 

Stor tak til Peter K. og hans familie for det store arbejde.

 

Randers HK og KIF Vejen i pokalkvartfinale i Grenaa Idrætscenter 18-9 kl. 20.00

Djurslands håndbolddommer klub byder medlemmerne til damehåndbold i toppen af den danske liga. Kom og nyd håndbolden og det sociale på en tirsdag aften inden sæsonen for alvor går i gang. klubben er vært med en øl eller vand.

Prisen er kun 75 kr - incl. siddeplads - og de betales når vi mødes kl. 19.40 i cafeteriet. (Husk lige penge)

Tilmelding nødvendig senest lørdag 15-9 til brian@siig.nu

 

/BS

 

 

Pokalkvartfinalen 18/9 i Grenaa IC

En lille sluttet forsamling på 15 mand mødte op til denne til tider velspillede kamp mellem Randers HK og KIF Vejen.

Kampen blev dog mere spændende end velspillet, men vi fik en klar demonstration fra de to dommeres side af den nye skridt fortolkning. Til 2. halvleg fik de dog besked at slække en anelse og antallet af skridtkendelser blev næsten halveret i anden halvleg.

KIF Vejen snuppede en kneben sejr på 28-27.

Tak til Jørgen Klemmensen for at snuppe tovholder tjansen.

 

/BS

 

 

Et veloverstået OB møde i Nørre Djurs Hallen.

De fremmødte der havde bestilt vores eget nye tøj (Jakke og polo) fik det udleveret ved ankomst. Det er blevet meget flot, hvis vi selv skal sige det.

17-8-2012 var Djurslands Håndbolddommer Klub vært for opstartsmødet i Nørre Djurs Hallen. Michael Mikkelsen (MM) bød velkommen og gennemgik programmet.

Peter Schumacher (PS) bød velkommen for dommerklubben og derefter var det lige på og hårdt med Jørn Hylleberg

Han gennemgik de regel præciseringer, der var belvet besluttet eftersom, der ikke var nye regler at tage stilling til.

Det handlede især om holdkort / spillerberettigelse samt indgreb fra træner/spiller i forbindelse med oplagt mål chance.

Derefter regeltest efterfulgt af kaffe, rulle og ost.

MM fortalte om oprykninger, hvor vi bl. a. hos os har Peter Kristensen, Peter Maj, Brian Skovgaard, Martin Hjortshøj og Morten Pedersen.

Fødselarer og jubilarer blev hædret, især Benny Sørensen med 50 års jubilæum.

PS sluttede med endnu en fejring af jubilarer og fortalte om klubbens planer for resten af året.

Slutteligt blev der taget billeder i de nye polo og solgt fløjter, kort og scorekort.

 

 

Nyheder.

1-3-2012

Referat af generalforsamling i Djurslands Håndbolddommer Klub den 29-2-2012 i Nørre Djurs Hallen kl. 19.00

 

Formanden bød velkommen efter klubben havde været vært med en let gang aftensmad for de interesserede.

Pkt. 1            Som dirigent valgtes Gert Hovgaard

Pkt. 2            Formandens beretning: Et år hvor vi havde øget aktivitetsniveauet. Der var sommerløbetræning med få men ihærdige deltagere, hen på efteråret en ualmindelig lærerig aften med udviklerne, som åbent udviklede på en kamp vi alle så og gennemgik betydningen af punkterne på skemaet helt slavisk. Op til jul var der banko med stort fremmøde, hvor der samtidig blev vurderet ny jakke til medlemmerne. Året sluttede næsten med lokalbraget ÅHG mod NDHK. Igen mange deltagere, og hvor Ole og Jon som trænere fortalte lidt om deres oplevelser med dommerne. Mellem jul og nytår var der løbetræning. Formanden ønskede årets dommer Erik Andersen tillykke med den ærefulde titel. Desværre var året 2011 også det år hvor vi måtte tage afsked med vores kollega Jakob Grotkjær. Ære være hans minde.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 3            Kampfordelerens beretning: Intet

Pkt. 4            Kassererens beretning: Et resultat på 2.054 kr. Der er indkøbt nogle fløjter og tasker tages med til OB møder. Der er ca. 47 betalende medlemmer, men alt for meget bøvl med at få kontingentet ind. Det er dommers ansvar at få betalt, man kan ikke lade aben gå videre til de klubber som har lovet at betale.

Kassererens beretning og regnskab godkendtes dog med den mangel at kun en revisor havde skrevet under. Det blev lovet rettet. Desuden skal sammenlignings tal fra året før også med.

Pkt. 5            Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6            Valg af bestyrelses medlemmer: På valg var Lars Andersen, Peter Schumacher og Per Alberg. Per Alberg er udtrådt og de to andre genopstiller. Nyt bestyrelses medlem blev Peter Kristensen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Peter Schumacher, næstformand Peter Kristensen, Kasserer Jens Sørensen, Hjemmeside Brian Siig, menige medlemmer Lars Andersen og Thomas Helligsø.

Pkt. 7            Valg af suppleanter: Peter Maj og Klaus Andersen blev valgt.

Pkt. 8            Valg af revisorer: Kaja Hansen og Jan Poulsen

Pkt. 9            Eventuelt: Der var ingenting under eventuelt.

Tak til Gert Hovgaard for styring af generalforsamlingen.

Efterfølgende diskuteredes løst og fat om hvad vi gerne så ændret eller hvilke input vi ville give på sommerhusmødet, som er stedet hvor udviklere og dommerformænd mv. mødes for at tænke fremad på dommernes vegne.

Vedr. Håndoffice: Et ønske om et tekstfelt lige ved siden af der hvor man retter KM antal, så man kan skrive hvorfor (snevejr, bro kollapset, færdselsuheld mv.) så man ikke behøver at skulle skrive til kredsen hvorfor.

Desuden en kørselsvejledning i tekst a la KRAK.dk fordi det kan være vanskeligt at tyde hvor man skal køre.

Hvad vil kredsen med dommerklubberne? Nogle kredse giver ikke kampe til dommere der ikke er medlem af dommerklubben andre gør. Skal vi være det sociale ben af kredsen?

Til vores egen hjemmeside kom ønske om fornyelse layout og farver samt at få billede på dommerne. Brian kontakter en mulig hjælper.

 

____________________________________________________________________________________ 

6-2-2012

Så er det tid for vores årlige generalforsamling. Den afholdes kl. 19.00 i Nørre Djurs Hallen onsdag den 29-2-2012. For dem der har lyst, er der let spisning kl. 18.30 (husk tilmelding til spisning). Dagsorden er ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kampfordelerens beretning. 4. Kassererens beretning.5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (skriftlig afstemning). 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt.

Følgende bestyrelses medlemmer er på valg: Lars Andersen, Per Alberg og Peter Schumacher.

Vi glæder os til at se dig.

____________________________________________________________________________________ 

1-2-2012

Vores plan med at skaffe nyt tøj inden sæsonen slutter, er desværre ikke lykkes. Har du mod og lyst til at hjælpe med at finde sponsorer, vil vi gerne høre fra dig.

Der indkaldes inden længe til generalforsamling. Vi forventer det bliver ultimo februar.

____________________________________________________________________________________ 

1-12-2011

Så er der dommertasker og FOX 40 fløjter til salg. Vi har dommertasker til kr. 225,- og FOX 40 fløjten til kr. 60,- på lager. FOX 40 er i farverne blå, gul og sort. Desuden kan vi med kort varsel skaffe Casio W7546 dommerur til kr. 400,-. Henvendelse til Jens Sørensen. Vi tager tasker og fløjter med til arrangementet den 17-12. Billeder kan ses under Galleri.

____________________________________________________________________________________ 

29-11-2011

Løbetræning i Nørre Djurs hallen disse 4 datoer: 28.12 - 30.12 - 02.01 - 04.01 fra 19 til 20

Vel mødt

____________________________________________________________________________________ 

28-11-2011

En herlig aften i bankoens tegn med mange fremmødte og rigtig mange præmier. Tak til Peter Kristensen og Per Alberg for at have brugt tid på at skaffe alle de dejlige præmier.

En stor tak til alle de sponsorer der gjorde denne aften mulig. Husk at bakke op om vores sponsorer. Tak til: Aalsrode Tømrerfirma, Grenaa Bilcenter, TH Data, Sportigan, Stark, Bygma, Quist Menswear, Danbolig, Volvo, Grenaa Bolighus, Kvickly, 3F, Superbrugsen Glesborg, C.C. Jagtbutikken, Sparekassen Østjylland, SCA Packaging, Bruuns Hair, SSpies Rejser, Skousen, Århus Charter, Papirgården, Auning Jagtbutik, E.Møllers Auto, Super Dæk, Bent Frey Planteskole, Stena Line, Skoringen, Cykelsporten, Skjold Burne, Matas, Intersport, Anemone Blomster, Wagner Grenaa, Frisør Thygesen,Noa Noa, Louise, Emma, Dagligbrugsen Voldby, Smagen af Djursland, Stagen, Østergades slagter, Superbest og Djurslands Bank.

____________________________________________________________________________________

 

24-11-2011

Snart vil vi tilbyde Fox40 fløjten og dommertasken til salg. Der kommer billeder og priser senere.

 ____________________________________________________________________________________

 

24-11-2011 (2. udgave)

Der er en fornøjelse at lave arrangementer, når tilslutningen er så stor. 44 tilmeldte til fredagens julebanko i Nørre Djurs Hallen. Overskuddet går til nye trøjer / jakker, som vi vil tilbyde medlemmerne. Som det ser ud nu, får vi et par prøver på fredag, så vi få jeres mening om vores forslag.

Næste arrangement for medlemmerne bliver kampen i 3 division herrer mellem ÅHG & Nørre Djurs i Grenaa idrætscenter den 17-12. Reserver dagen sammen med manden/konen/kæresten/samleveren for indbydelsen er lige på trapperne.

 ____________________________________________________________________________________

 

7-11-2011

Referat af bestyrelsesmøde

Tilstede:

Per Alberg, Jens Sørensen, Peter Schumacher og Brian Siig

Fraværende:

Lars Andersen og Thomas Helligsø

 

Dagsorden:

Julebanko afholdes 25-11 kl. 19.30 i Nørre Djurs Hallen alternativt Ørum aktiv center.

Overskud går til nye trøjer eller jakker til medlemmerne

Medlemmer incl. påhæng

20 kr. pr plade

Amerikansk lotteri

Gløgg og æbleskiver

Gevinster for 4-5000 kr. indsamlet af Peter Kristensen

SU senest 22-11

Den jakke/trøje som skal tilbydes medlemmerne skal helst kunne præsenteres til julebanko.

Klubben yder ca. 5000 i tilskud. Der vil formentlig blive noget egenbetaling i størrelsesordenen 150 kr.

 

Kamp 3 div. Herrer 17-12 ÅHG mod Nørre Djurs kl. 13.00

Mad og hygge

Indspark fra 3 trænere: En helt ny, en ungdomstræner, og en mere garvet.

Kampen starter kl. 15.00

Incl. påhæng

SU 11-12

 

Udkast til en minibrochure til nye dommere. Skal bl.a indeholde hvilke fordele medlemmerne har: Scorekort, arrangementer, tøj osv.

Hjemmesiden opdateres mht. dommerhåndbogen: