Sidste nyt


40 år

Louise Gleerup 

Æres medlem 2022

Gert Hovgaard

Årets Dommer 2022

Til alle dommere i Kreds 4

Nedenstående udsendes igen, da oplysningen ikke er nået ud til alle.

Information om løbetest for sæson 2020/2021.

Med baggrund i de gældende retningslinjer for bl.a. forsamlingsforbud mere end 10 personer, er det besluttet, at midtvejstesten for kredsdommere/D3 og G0 ikke bliver gennemført den 14. december 2020.

Det er derfor tanken, at der vil blive afholdt løbetest alene for D3-dommere senest den 31. januar 2021.Vi håber på, at vi kan gennemføre denne løbetest i perioden 20. januar 2021 – 31. januar 2021 – alt efter de gældende omstændigheder. Der vil i løbet af kort tid komme en endelig udmelding om løbetesten for sæson 2020/2021.

Konsekvensen er derfor også, at løbetesten for G0 og grupperingerne G1-G4 er aflyst for resten af sæsonen 2020/2021.

Med venlig hilsen

Marc H. M. Sønderriis

Administrativ medarbejder
Og Dommerpåsætter

I forbindelse med OB-mødet mandag i Assentoft skal jeg gøre opmærksom på følgende:

Rene fra Macron kommer til OB mødet på mandag.

Han er klar fra kl. 18.30, med gode tilbud fra Macron.

Bla. svedtrøjer og svedbukser, jakker, træningsbukser, sko og andre lækre ting.

Husk at alle dommere får 50% rabat lige nu.

Årets Dommer 2020

 

Læs mere om generalforsamlingen. Tryk her

Så virker alle links igen på dommere og på halprogrammer.

Referat af årets generalforsamling

læs mere

Kære medlemmer af Djurslands håndbolddommer klub.
 
Her er lige en kort orientering fra bestyrelsen.
  • Peter Kristensen har fra udgangen af 2018, valgt at trække sig fra sponser udvalget. Peter har stået i spidsen for os i en lang årrække.  Vi vil fra bestyrelsen sige ham tak, for sit store arbejde.
  • Lisette har valgt at trække sig fra bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning. Lisette har pga.knæoperation haft orlov og ved ikke hvornår hun vender tilbage. Hun har ikke ønsket at sidde i bestyrelsen, når hun ikke var aktiv.  I stedet for Lisette, træder suppleanten Chris Andreasen ind i bestyrelsen.Vi ønsker Lisette god bedring og siger tak for hendes indsats.

 

  • Til sæsonen 2020/2021, skal vi igen have nyt dommertøj. Vi er i samarbejde med de 2 andre dommerklubber, igang med at undersøge mulighederne. Så vi kan finde den bedste løsning, til vores medlemmer.

Sponsor 2023-2026

Tøjkøb

Tryk på billedet af Macron og du kommer direkte ind

Skriv din mail og adgangskode du lavede ved oprettelse,

Har du glemt din kode tryk glemt kode, skriv din mail og du modtager en mail fra Macron med et link til oprettelse af ny kode.

Du skal trykke på link i mailen ellers virker det ikke