Til samtlige dommere Kreds 1 Kreds 2 Kreds 4    
   
Hobro, den 15. september 2017    

Kære håndbold – venner  
Jydsk Håndbold Forbund, Kreds 1, kreds 2 og kreds 4 har lavet et fælles kontor i Hobro. Adressen er Adelgade 54, 1. sal, 9500 Hobro. I er alle velkommen til at kigge forbi kontoret.  
I forbindelse med oprettelse af fælles kontoret, så er der lavet en afdeling bestående at   

- Vibeke F. Vilger
- Lisbeth W. Markusen
- Marc Sønderriis  

der varetager dommerpåsætningen i de 3 kredse.  

I forbindelse med sammenflytningen har undertegnede afholdt møder med de 3 kredsbestyrelser samt DU-formand John Nepper, Du-formand Erik D. Møller og Du-formand Jan Sabro.
Overordnet set forsøger vi at ensrette arbejdsgange, procedurer og regler for dommerpåsætningsområdet i kreds 1, kreds 2 og kreds 4. Der vil ske ændringer, både for dommerne, men også for de ansatte i administrationen. Alle ”giver” og ”tager” i denne proces. Der vil være tale om justeringer og opstramninger af procedure for at få skabt bedre arbejdsforhold, og for at få en mere korrekt dommerpåsætning herunder en tidligere dommerpåsætning end tidligere.  
Grundlæggende bruges der for meget tid på dommerpåsætningsarbejdet EFTER dommerpåsætningen er sendt ud første gang. Der er for mange afbud efterfølgende. Det giver ekstra arbejde, hvilket igen giver et pres som ofte resultere i, at der repåsættes sent med endnu flere afbud til følge. Fremover fokuseres der mere på korrekt opdatering af HåndOffice. Derudover vil der arbejdes med ”pisk” og ”gulerod”. Altså de dommere der har orden i deres forhåndsafbud, og ikke melder fra vil få tildelt flere kampe. De dommere der gentagne gange har ”glemt” forhåndsafbud, og derfor melder afbud ofte, vil komme bag i køen ved kommende påsætninger. Ved at dommerne gør en ekstra indsats, og ved at dommerpåsætterne gør en tidligere indsats vil vilkårene blive optimale for begge parter.  

Påsætning: Der laves en rullende påsætning med 3 ugers varsel på alle rækker, således at dommerne altid kan se de kommende påsætninger 3 weekender frem i kalenderen.             Dog: Ved sæsonopstart påsættes kampene den 27-28/9-2017 for 1. og 2. runde frem til efterårsferien. Den 3.-4/10 påsættes de følgende weekender, således at dommerne hele tiden har 3 ugers påsætning.  


HÅNDOFFICE skal være ajourført senest den 24/9-2017. Kredsdommere frem til den 10/12-2017, og for øvrige dommere frem til den 29/10-2017.   
   
Påsætning af afbudskampe til kommende weekend:
Onsdag og før: Advisering via HåndOffice Torsdag morgen og efter: Advisering via HåndOffice samt SMS. Sekundært telefonopkald. Ved maskinel genereret SMS er ingen tilbagerespons = ACCEPT.
  
Vagtordning (sygdomstelefon): I en forsøgsperiode fra 30/9-2017 til den 10/12-2017 oprettes der en vagtordning, hvor de 3 dommerpåsættere Vibeke, Lisbeth og Marc, på skift passer telefonen for kreds 1, kreds 2 og kreds 4. Forsøgsordningen vil blive evalueret medio december 2017. Afbud til vagttelefonen er alene til afbud ved sygdom. Weekendens afbud evalueres hver mandag.  

Lørdag kl. 8.00 – 9.00
øndag kl. 8.00 – 9.00  

Der vil ikke være mulighed for at ringe til kontoret efter lukketid fredag.  
VAGT (inkl. telefonnummer) vil fremgå af ”fredags-mail” til samtlige dommere.
  
Forhåndsafbud:
HåndOffice skal altid være ajourført. Afbud bedes givet snarest dommeren bliver klar over, at vedkommende ikke kan fløjte, og senest 8 dage før. Par bør koordinere afbud sekundært orientere hinanden om fremtidige forhåndsafbud (primært hele par påsættes).

Afbud skal ske via telefon på hverdage kl. 10.00 – 12.00 med begrundelse (statistik), og med mulighed for at få en anden ledig påsætning ved samme lejlighed.   

”Samkørsel” skal efterleves. Spørgsmål, løsningsforslag m.v. er velkomne på jhf@dhf.dk  

Klager, utilfredsheder m.v. stiles til DU-formand Jan Sabro.
     
Med venlig hilsen Jydsk Håndbold Forbund Kreds 1 • 2 • 4    

Frank Bjerregaard generalsekretær