Der er 2 lovlige måder at løbe på:

  1. I en ellipse, hvor man løber uden at stoppe op. 20 meter linien skal berøres hver gang
  2. Med en almindeling vending på eller bagved 20m linien

 

Udarbejdet af Bjarne Munk Jensen

d. 03.03.2008

 

Instruktion:

 

1.     Udfør testen inde i en hal med en håndboldbane.

2.     Lad deltagerne løbe på tværs af håndboldbanen (20 m).

3.     Lad udøverne varme op på strækningen.                                      

4.     Vær opmærksom på, at testen starter langsomt. Testen er let fra starten  men bliver hårdere mod slutningen.

5.     Alle udøvere stiller sig bag den første linie og begynder at løbe ved det første bip.

6.     Præcist ved næste bip skal næste linie nås. Man skal mindst have en fod på eller bagved ved linien. Hvis man løber for hurtigt, stopper man og venter med 1 fod på eller bagved linien, indtil bippet til næste fremløb lyder.

7.     Når der skiftes til en højere hastighed, angives dette ved et dobbelt-bip.

8.     Når man ikke længere kan følge hastigheden, er man færdig.

9.     Det sidste korrekte gennemførte løb noteres.

 

Hvornår stopper man?

Nogle dommere vil helt automatisk stoppe, når de ikke kan/vil mere. De kender deres egen ”fysiske” grænse. Andre må kontrollanterne stoppe, når de ikke længere følger lydsignalerne, og/eller de testkrav der er.

Hver dommer kan modtage 2 advarsler. Man får 1 advarsel, hvis man ikke når frem til 20 m linien, inden lydsignalet lyder, hvilket betyder, at linien skal betrædes, eller man skal have mindst 1 fod bagved linien, inden man vender. Man får også 1 advarsel, hvis man løber frem, før et bip har lydt. 3. gang man laver fejl, er testen slut.

Sidste korrekte gennemførte løb er testresultatet, det vil sige, sidste gang man korrekt berørte linien samtidig med et bip. Har man eks. vis fået advarsler i de 2 sidste ture, inden man udgår, så kan ingen af disse ture tælles med.

En advarsel giver ikke mulighed for at blive stående til næste bip. Er man bagefter bippet, skal det indhentes på de næste 20 m, samtidig med at stregen, hvor man ikke nåede bippet først, skal berøres, inden man vender.

Alle løb skal være af 20 meters længde. Man må derfor ikke vende omkring en kegle, der står før 20 m linien.

 

 

Testkrav: (gældende fra d. 1/8 2008)

Krav:

Dommergruppering:

9:5

Elite- + div. dommere (DHF krav)

8:5

Kvindelige elite- og div. dommere (DHF krav)

7:3

Gruppe 0 dommere

6:7

Kvindelige gruppe 0 dommere

5:6

Veteran/senior-dommere (buffer gruppe 0)

5:2

Gruppe 1 (vejledende)

 

Testperioder:

1. testperiode: August/september - fra d. 1/8 til d. 15/9. (Begge dage hører med til testperioden)

2. testperiode: Januar - fra d. 1/1 til d. 31/1. (Begge dage hører med til testperioden)

Der gives op til 2 chancer for at klare testene (både de fysiske og de teoretiske) i hver testperiode.

2. div.:

I 2. div. gælder DHF’s testkrav i Shuttle run testen. Testen afholdes 2 gange pr. sæson: august/septem-ber i forbindelse med 2. div. samlingen samt januar måned hjemme i egen kreds. Dommere i 2. div. skal endvidere som minimum bestå den gældende regeltest 1 gang pr. sæson. Regeltesten afvikles i au-gust/september måned i forbindelse med 2. div. samlingen. Testansvarlig er Styregruppe Vest

3. div.:

I 3. div. gælder DHF’s testkrav i Shuttle run testen. Testen afholdes hjemme i egen kreds 2 gange pr. sæson: august/september samt januar måned. Dommere i 3. div. skal endvidere som minimum bestå den gældende regeltest for distriktsforbundene 1 gang pr. sæson. Regeltesten afvikles i august/sep-tember måned i egen kreds. Testansvarlig er DU-formanden i egen kreds

Indstillings- og talentdommere:

Dommere, der ønsker at komme i betragtning til at dømme i 3. div., en af Indstillingsgrupperne eller DHF’s talentbane, skal ligeledes bestå DHF’s krav i Shuttle run testen 2 gange pr. sæson i egen kreds. Dommere i Indstillingsgrupperne samt DHF’s talentbane skal endvidere som minimum bestå den gæl-dende regeltest 1 gang pr. sæson. Regeltesten afvikles i august/september måned i egen kreds. Testan-svarlige er DU-formanden / Styregruppe Vest / DHF. Alt efter hvilket niveau dommerne befinder sig på.

Gruppe 0:

I Gruppe 0 er der et krav om at løbe Shuttle run testen mindst 1 gang pr. sæson. Testen afvikles i au-gust/september måned i egen kreds. Dommere i Gruppe 0 skal endvidere som minimum bestå den gældende regeltest for distriktsforbundene 1 gang pr. sæson. Regeltesten afvikles i august/september måned i egen kreds. Testansvarlige er DU i egen kreds

Gruppe 1:

Krav i Gruppe 1 fastsættes lokalt. Testansvarlige er DU i egen kreds

Retningslinier for afbud i forbindelse med sygdom, skader mv.:

Hvis man melder afbud til en test pga. en skade, kan man ikke dømme, inden man har bestået testen. Man har stadigvæk 2 chancer for at bestå testen. Hvis man af arbejdsmæssige årsager eller pga. akut sygdom melder afbud til en test, er det op til de testansvarlige at vurdere, om man kan dømme frem til re-testen afholdes, og om man har brugt 1 chance for at bestå testen, men man kan uanset hvad aldrig dømme efter en testperiodes udløb, såfremt man ikke har bestået testen. De testansvarlige kan give orlov i op til 1 sæson i forbindelse med sygdom, skader eller andre uforudsete ting.

Såfremt man dumper til en test, kan man dømme frem til re-testen eller til testperiodens udløber. 2. gang man dumper i testen i samme testperiode, rykker man som minimum ned i den dommergruppe-ring, som man har bestået de gældende testkrav i.