Formandens Beretning 2014

 

Kære medlemmer

Der er sket rigtige meget i de forgangne år i Djurslands håndbold dommer klub. Kredsen har meddelt os, at de ikke længere ville betale vores dommer tøj. Derfor har vi siden sidste år har vi kæmpet med et sponsor udvalg først i kreds regi senere i dommer klubben. Til sidste blev det, at alle de tre dommerklubber der gik sammen omkring sponsor udvalg. Og lad det bare være sagt, det er ikke det nemmeste i verden at oprette sådan et udvalg, men den historie skal jeg nok spare jer for..  Men dejligt at vi har sådan nogle dygtige folk som Peter, Gert, Erling og Hans, sammen har de fået sat det på skinner, og vi kan nu se frem til nyt dommertøj til næste sæson.

Der skal lyde en kæmpe tak til de medlemmer, der deltog i at afvikle EM i strandhåndbold i Randers, syntes det er sejt, at vi kan stille med ca 10 hjælpere. Det skal vi være stolte over i vores klub. Vi skal forvente at strandhåndbold bliver der mere i fremtiden, og derfor håber jeg da også, at vi sammen kan finde nogle af vores kolleger, som har mod på at prøve denne side at dommer gerningen?

Løbetræning, ja her vil jeg komme med lidt af et opråb, der er ikke mange, der deltager i dem mere. Desværre, for det er vigtigt at vi holder os i form som dommer, og så er der også noget socialt i det for vores klub. En ting jeg har bemærket er, at det er mange af de unge der har svært ved denne test. Jeg håber, at de ældre vil kommer og give dem et lille skub med på vejen. I har sikket bemærket, at der ingen træning var til jul, ene og alene af den grund, at det var ganske få af dem, som der var mødt op i sommers. Derfor håber, jeg at det her lille opråb vil hjælpe os til bedre tider.

OB møde, det var en rigtig hyggelig aften, som desværre bar præg af den lidt svære regel test, som blev udleveret. Den var ikke nem hverken for bredden eller eliten. Men nok om det en aften, hvor vi hyldede årets dommer, som havde ydet en stort stykke arbejde både som dommer, for kredsen, og dommerklubben, derfor var det også fuldt fortjent, da Peter Kristensen fik pokalen overrakt.

Ny turnerings struktur, ja hvad var nu det for noget?? Ja en ting kan man sige, at starte så sent med bredde kampe som vi gjorde, virkede forkert i manges øjne, men vi må vente til sæson er ovre før vi dømmer, og se om det er sådan fremtiden skal være.

Lokal opgøret det er en dejlig tradition, hvor vi som klub kan afholde et social arrangement samtidig være til stede ved en kæmpe håndbold fest for hele Djursland. Fordi det er jo sådan en kamp vi alle gerne vil dømme, havde vi i år prøvet noget nyt, nemlig at alle folk skulle besvar tre regel spørgsmål, og vi fik samtidig gjort reklame for det at være dommer.

Kontingent, ja vi har de seneste år skullet kæmpe hårdt for at få pengene i kassen, men i år har vi lavet en aftale med JHF Kreds 4, om at Helle på kreds kontoret trækker dem via vores dommer afregning. Og det må jeg sige, det virker, vi har ikke haft samme arbejdet med, som vi plejer.

Gave Banko igen i år var en kanon dejlig aften for os som klub. Det er vigtigt, at vi husker, at støtte alle de butikker og firmaer, der har givet os gevinster til denne dag. Jeg håber, at vi kan holde fast ved denne dag fremover, dog skal Jørgen Hovesen love, at han kun kommer hvert 3. år. (Han vandt næsten i hvert spil, - ja hele tiden), men ros til alle de medlemmer, der deltog denne dag. Det er fedt at lave sådan nogle arrangementer, når I møde så mange op.

Nyt Dommertøj, som jeg nævnte tidligere, fik vi jo et sponsor udvalg, og de fik lavet aftaler og valgt tøj. Det eneste der manglede, var kun at få det bestilt. Ligesom sidste gang skulle vi ud til Nyt Syn og prøve dommer tøjet. Jeg syntes er fair nok, og her vil jeg også rose folk for at  de fik det gjort…så nu må vi bare vente indtil det kommer.

Løbetest til jul for G0 og D2 blev afviklet i Randers, dog ingen med flest af de unge der hang. Så husk nu vi skal også holde os lidt i form som dommer, det er vigtigt. Ellers blev der informeret fra DU i Kredsen og så var der også tid til en lille snak bagefter.

Dommer kursus, her har vi for tredje gang måtte aflyse, hvilket har fået alarm klokken til at ringe. Vi mangler dommere på Djursland, måske ikke lige nu men måske om 1-3 år ser det ikke godt ud. Derfor bliver vi nødt til, at når vi er ude at dømme, fortælle hvor vigtigt det er, at klubberne kommer med nogle dommere. Og ikke mindst hvor sjovt det er at være dommer.

Jeg vil afslutte min beretning med fortælle, at jeg er stolt over at være formand for en god og solid klub, både social og økonomiske.

Peter Schumacher