Regel 1


Håndboldbanen

1:1 Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel6).

Rektanglets lange sider kaldes for sidelinjer, de korte uden for målrammen kaldes for baglinjer, indenfor målrammen for mållinjen.
Banen bør være omgivet af en sikkerhedszone med en bredde på mindst 1 m langs sidelinjerne og 2 m bag mål- og baglinjerne.
Banens beskaffenhed må under en kamp ikke ændres på en sådan måde, at et af holdene derved opnår en fordel.


1:2 En målramme (fig. 2) er placeret på midten af hver baglinje. Målrammen skal være fastgjort til gulvet eller til væggen bag målrammen. Målrammens indvendige mål er 2 m i højden og 3 m i bredden.

Målstolperne er forbundet af en vandret overligger. Bagsiden af målstolperne skal være i niveau med baglinjens bagkant. Målstolper og overligger skal have et kvadratisk tværsnit med en sidekant på 8 cm.

På de tre fra banen synlige sider skal målrammen forsynes med farvebånd i to kontrastfarver, som samtidig skal være i tydelig kontrast med baggrunden.

Målene skal være forsynet med et net, som er fastgjort og ophængt på en sådan måde, at en bold, der har passeret mållinjen, normalt forbliver i målet.

 

1:3 Alle linjer på banen hører med til det felt, de afgrænser. Mållinjen mellem målstolperne (fig. 2) er 8 cm bred, mens bredden på alle andre linjer er 5cm.

Linjer mellem to områder, der grænser op mod hinanden, kan på gulvet erstattes af et farveskift mellem områderne.


1:4 Foran hvert mål findes et målfelt (se regel 6).

Målfeltet er afgrænset af en målcirkel, der består af følgende:
a) En 3 m lang linje midt for målet, parallel med mållinjen i en afstand af 6 m, målt fra mållinjens bagkant til målcirklens forkant;og

b) To kvartcirkler, hver med en radius på 6 m med centrer i de bageste indre hjørner af målstolperne. Kvartcirklerne forbinder den 3 m lange linje med baglinjen(fig. 1 og 2).

 

1:5 Frikastlinjen er en stiplet linje 3 m uden formålcirklen.

Både linjen og mellemrummene mellem dem måler 15 cm (fig. 1).


1:6 Straffekastlinjen er en 1 m lang linje midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 7 m målt fra mållinjens bagkant til straffekastlinjens forkant (fig.1).


1:7 Målmandens begrænsningslinje (ved straffekast) er en 15 cm lang linje midt for målet. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 4 m, målt fra mållinjens bagkant til den udvendige side af begrænsningslinjen (fig.1).

1:8 Midterlinjen forbinder sidelinjernes midtpunkter med hinanden (fig. 1 og 3).


1:9 Udskiftningslinjen (en del af sidelinjen) er for begge hold den del afsidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Afslutningen af udskiftningslinjen er markeret af en linje, der er parallel med midterlinjen og strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen(fig. 1 og 3).

NB En mere detaljeret gennemgang af de tekniske specifikationer og retningslinjer i forbindelse med opstregningen af banen og kravene til målrammerne kan findes under ”Retningslinjer for håndboldbaner og mål”.