Retningslinjer for håndboldbaner og mål


a) En håndboldbane (fig. 1) består af et rektangel, som måler 40 x 20 m. Disse må kontrolleres ved at måle længden af de to diagonaler. Fra ydersiden af et hjørne til det modsatte hjørnes yderside skal de måle 44,72 m. Længden af en diagonal for den enkelte banehalvdel skal måle 28,28 m, målt fra den udvendige side af hvert hjørne til midten af sidelinjen på den modsatte side afbanen.

Håndboldbanen er forsynet med markeringslinjer, kaldet ”linjer”. Bredden af mållinjen (mellem målstolperne) er 8 cm ligesom målstolperne, alle andre linjer har en bredde af 5 cm. Linjer, som adskiller to forskellige områder på banen eller dens umiddelbare omgivelser, kan erstattes med et farveskift mellem de pågældende områder.

b) Målfeltet (fig. 5) er placeret foran målene og består af et rektangel på 3 x 6 m med to
tilsluttede kvartcirkeludsnit, begge med en radius på 6 m. Det frembringes ved at trække en 3 m lang linje midt for målet parallel med mållinjen i en afstand af 6 m fra mållinjens bagkant til den udvendige side af ”målcirklen”, der på stedet er en ret ”linje”. På begge sider fortsætter denne linje i to kvartcirkelbuer med centrum i det bagerste indvendige hjørne af de respektive målstolper i en radius af 6 m. Linjen og cirkelbuerne, der omslutter målfeltet kaldes ”målcirklen”. Den ydre afstand mellemde to punkter, hvor de to cirkelbuer skærer baglinjen vil på denne måde andrage 15 m, hvilket bør kontrolleres.

c) Den stiplede frikastlinje (9 m-linje) udføres parallel og koncentrisk med målcirklen i en afstand af 3 m fra målcirklen. Længden af denne ”linjes” segmenter skal ligesom afstanden mellem dem måle 15 cm. Segmenterne skal afskæres retvinklet hhv. radiært. Målet af de buede segmenter tages over den udvendige korde (fig. 5).

d) Den 1 m lange straffekastlinje optrækkes midt foran målet, parallelt med mållinjen, i en afstand af 7 m fra mållinjens bagkant til de udvendige side af straffekastlinjen (fig. 5).

e) Målmandens begrænsningslinje (4 m-linjen) midt foran målet er 15 cm lang. Den er parallel med mållinjen i en afstand af 4 m fra mållinjen, målt fra bagkanten af mållinjen til den udvendige af 4 m-linjen, hvilket indebærer, at begge linjer, ligesom ved andre mål, der tager sit udgangspunkt ved mållinjen, skal medregnes i dette mål.

e) Håndboldbanen bør være omgivet af en sikkerhedszone på mindst 1 m langs side-
linjerne og 2 m bag baglinjen.

f) Målrammerne (fig. 2) er placeret på baglinjens midte. Målrammerne skal være solidt fastgjort til gulvet eller væggen bag dem. Målrammens indvendige mål (lysningen) er 3 m i bredden og 2 m i højden. Det skal danne et rektangel, som betyder, at de indvendige diagonaler vil måle 360,5 cm (max. 361 cm og min. 360 cm; i ét og samme mål må forskellen maximalt andrage 0,5 cm ). Bagkanten af målrammerne skal følge bagkanten af baglinje og mållinje, hvilket indebærer, at målstolpernes forkant er placeret 3 cm foran baglinjens forkant.

g) Målstolperne og den vandrette overligger, som forbinder dem, skal fremstilles af ens
materiale (fx. træ, letmetal eller kunststof) og have et kvadratisk tværsnit på 8 cm med afrundede kanter med en rundingsradius på 4±1 mm. På de tre sider, der er synlige fra banen, skal målstolper og overligger være malet i farvebånd med to farver, som tydeligt er i kontrast med hinanden, og som begge må være i kontrast med baggrunden; de to målrammer på samme bane skal dog bære de samme farver.

h) Målrammernes farvebånd skal i hjørnerne mellem målstolper og overligger måle 28 cm i hver retning i en og samme farve. Alle andre farvebånd skal være 20 cm lange.
Målrammen må forsynes med et net, kaldet målnet, som må fastgøres på en sådan måde, at en bold, der kastes i mål, ikke umiddelbart kan springe tilbage eller passere gennem målnettet. Om nødvendigt kan der ophænges et fangnet bag mållinjen.

Afstanden mellem mållinjen og fangnettet bør være omkring 70 cm, men mindst 60 cm.

i) Dybden af målnettet bør øverst være 0,9 m bag mållinjen og ved gulvet 1,1 m, begge med en tolerance på ± 0,1 m.

Størrelsen af nettets masker bør ikke være større end 10 x 10 cm. Nettet skal fastgøres til målstolper og overligger i en afstand af mindst 20 cm. Det er tilladt at knytte de to net sammen på en sådan måde, at ingen bold kan havne mellem de to net.

j) Bag hvert mål midt for baglinjen bør der ophænges et 9-14 m langt og 5 m højt spærrenet over gulvet i en afstand af ca. 1,5 m bagbaglinjen.

k) I midten af udskiftningsområderne på den ene side af banen placeres et tidtagerbord. Længden må maximalt andrage 4 m og bør placeres 30-40 cm over gulvhøjde for at sikre frit udsyn.

l) Alle angivne mål uden en specifik tolerance skal overholde ISOs standarder for tolerancer. (International Standard Organization – ISO 2768-1: 1989 ).

m) Håndboldmål er standardiseret af den fælleseuropæiske standardorganisation, CEN
(Comité Européen de Normalisation) som EN 749 i forbindelse med EN 202.10-1.