Regelment for udskriftningsområdet


1. Udskiftningsområderne befinder sig uden for én af sidelinjerne til venstre og til højre for midterlinjens forlængelse indtil 1,5 m i udskiftningsbænkenes forlængelse, og også bag udskiftningsbænkene, hvis der er plads (spillereglernes fig. 1).
Reglementet for IHF- og kontinentale foranstaltninger og turneringer fastslår, at udskiftningsbænkene – og derved også de respektive ”coachingzoner” - begynder 3,5 m fra midterlinjen. Denne bestemmelse gælder også som anbefaling for alle kampe på andre områder

Der må ikke placeres genstande af nogen art ved sidelinjen foran udskiftningsbænkene inden for en afstand af mindst 8 m fra midterlinjen.

2. Kun spillere og holdofficials, der er anført i kamprapporten, har tilladelse til at opholde sig i udskiftningsområdet (spillereglernes4:1-2).
Hvis en tolk er nødvendig, skal denne opholde sig bag udskiftningsbænken.

3. Holdofficials i udskiftningsområdet skal være iklædt sportsbeklædning eller civilt antræk.
Farverne på holdofficials trøjer, som kan skabe forveksling med modspillerholdets markspillere, er ikke tilladt.

4. Tidtager og sekretær skal hjælpe dommerne i overvågning af udskiftningsområdet før og under kampen.
Hvis der før kampen er nogen overtrædelse af reglerne for udskiftningsområdet, må kampen ikke sættes i gang, før overtrædelserne er rettet. Hvis disse regler overtrædes under kampen, skal der gives Time-Out ved næste afbrydelse af spillet,således at uregelmæssighederne kan bringes i orden, inden spillet genoptages.

5. Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og udvise god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk.

Et holds officials har dog ret til at bevæge sig inden for ”coachingzonen”.

”Coachingzonen” er området lige foran udskiftningsbænken – og hvis der er muligt, også bag udskiftningsbænken.

Det er tilladt at bevæge sig og indtage positioner i ”coachingzonen”. hvis formålet er
• at give taktiske anvisninger til spillere på banen og påbænken;
• at give behandling af fysioterapeuteretc.;

Tilladelsen til at bevæge sig gælder principielt kun for én holdofficial pr. hold ad gangen.
Det er selvfølgelig tilladt, en holdofficial at forlade ”coachingzonen”, når han umiddelbart ønsker at lægge ”det grønne kort” for at anmode om en Team Time-Out.

Men det er ikke tilladt at forlade”coachingzonen” med ”det grønne kort” og stå taktisk og vente på anmodning om Team Time-Out ved tidtagerbordet.

Den holdansvarlige må også forlade ”coachingzonen” i specielle situationer  fx ved en nødvendig kontakt med tidtager eller sekretær (fx for at få yderligere spillere / officials påført kamprapporten, nedlægge en protest mm).

Dansk fortolkning:
Det er tilladt to officials - samtidigt - at stå op periodisk, såfremt deres aktiviteter er rettet mod eget hold. Der er tale om at anvende ”sund fornuft”.

Principielt bør spillere i udskiftningsområdet sidde på udskiftningsbænkene.

Det er spillerne tilladt:
• at bevæge sig rundt bag udskiftningsbænken for uden bold at varme op, forudsat der er fornøden plads, og det ikke virkerforstyrrende.

Det er ikke tilladt for holdofficials og spillere:
• på provokerende, protesterende eller nogen anden usportslig måde (tale, ansigtsudtryk eller gestik) at blande sig i dommernes afgørelser eller fornærme dommerne, tidtager eller sekretær, spillere, holdofficials eller tilskuere ved at indvirke eller fornærme dem;
• at forlade udskiftningsområdet for at opnå indflydelse på spillet;


Af holdofficials og spillere forventes almindeligvis, at de opholder sig i deres holds udskiftningsområde. Hvis en holdofficial ikke desto mindre forlader udskiftningsområdet for at indtage en anden position, mister han retten til at lede og styre sit hold og skal returnere til udskiftningsområdet for at genvinde sin ret hertil.

Generelt forbliver spillere og holdofficials under dommernes autoritet og ansvar gennem hele kampen, og reglerne for personlige straffe gælder fortsat, hvis en spiller eller official beslutter at indtage en position væk fra banen og udskiftningsområdet.

Derfor skal usportslig optræden, grov usportslig optræden og særlig upassende usportslig adfærd straffes på samme måde, som hvis forseelsen var foregået på banen eller i udskiftningsområdet.

6. Hvis reglementet for udskiftningsområdet overtrædes, er dommerne forpligtet til at handle i overensstemmelse med spillereglernes 16:1b, 16:3d eller 16:6b (advarsel, udvisning eller diskvalifikation).