Regel 9


Målscoring

9:1 Der er opnået en målscoring, når bolden i sit fulde omfang har passeret den fulde bredde af mållinjen (fig. 4), såfremt der ikke er sket nogen regelovertrædelse fra kasterens, en medspillers eller en af hans egne holdofficials side - før eller under kastet.

Måldommeren bekræfter med to korte fløjt og dommertegn 12, at der er scoret et mål.

En målscoring skal godkendes, selv om en modspiller har begået en regelovertrædelse, hvis bolden uagtet dette går i mål.

En målscoring kan ikke godkendes, hvis en dommer eller tidtageren har afbrudt spillet, før bolden fuldstændigt har passeret mållinjen.
En målscoring til modspillernes hold skal godkendes, hvis en spiller har spillet bolden ind i eget mål undtagen i tilfælde, hvor det sker for en målmand under udførelse af et målkast (12:2, 2. afsnit).

Kommentar:

Der skal dømmes mål, hvis bolden forhindres i at gå ind i målet af nogen eller noget, der ikke deltager i spillet (tilskuer eller andet), og dommerne er overbevist om, at bolden uden dette ville have passeret mållinjen.

9:2 En godkendt målscoring kan ikke annulleres, når dommerne har givet signal for det efterfølgende opgiverkast (se dog kommentaren til regel 2:9).
Hvis slutsignalet for en halvleg lyder umiddelbart efter målscoringen, men inden et opgiverkast kan udføres, skal dommerne bekræfte, at de har godkendt målscoringen.

Kommentar
En målscoring bør vises på måltavlen, så snart den er godkendt af dommerne.

9:3 Det hold, som har scoret flest mål, er kampens vinder.
Kampen er endt uafgjort, hvis begge hold har scoret det samme antal mål, eller der slet ikke er scoret mål (2:2).