Regel 5


Målmanden

Det er tilladt for målmanden:
5:1 i forsvarsøjemed at berøre bolden med alle dele af kroppen inde i målfeltet;

5:2 at bevæge sig med bolden i målfeltet uden at være underlagt samme begrænsninger som markspillerne (7:2-4, 7:7). Målmanden må dog ikke forsinke et målkast unødigt (6:4-5, 12:2 og 15:5b);

5:3 at forlade målfeltet uden bold og deltage i spillet på spillepladsen.
I dette tilfælde er han undergivet de samme regler som markspillerne (undtaget situationen beskrevet i kommentarerne til regel 8.5)
Målfeltet betragtes som forladt, så snart målmanden berører gulvet uden for målcirklen med en hvilken som helst del af kroppen;


5:4 at forlade målfeltet med bolden og spille den videre på spillepladsen, hvis han ikkehar haft bolden under fuld kontrol.


Det er ikke tilladt for målmanden:
5:5 at udsætte modspillerne for fare under udøvelse af sit målmandsspil (8:3, 8:5, 13.1b);


5:6 at forlade målfeltet med bolden under kontrol.
Dette medfører et frikast (i henhold til 6:1, 13:1 a og 15:7, 3. afsnit), hvis dommerne havde fløjtet for udførelsen af målkastet.
Hvis ikke skal målkastet tages om (15:7, 2. afsnit); - se dog fordelsfortolkningen i 15:7, hvis målmanden var ved at miste bolden uden for målfeltet efter at have krydset målcirklen med bolden i hånden.


5:7 at berøre bolden, når den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet, mens han
selv befinder sig i målfeltet (6:1, 13:1a);

5:8 at hente bolden ind i eget målfelt, hvis den ligger eller triller på gulvet uden for målfeltet (6:1, 13:1a);

5:9 at vende tilbage fra spillepladsen til eget målfelt med bolden (6:1, 13:1a);


5:10 at berøre bolden med foden eller underbenet, hvis den bevæger sig i retning mod spillepladsen (13:1 a);

5:11 at overskride sin begrænsningslinje (4-m linjen) eller dens forlængelse ved straffekast, før bolden har forladt kasterens hånd (14:9).

Kommentar:

Så længe målmanden har en fod, der berører gulvet, på eller bag begrænsningslinjen (4-m linjen), er det ham tilladt at bevæge den anden fod eller en hvilken som helst del af kroppen - i luften ud over denne linje.