Regel 3


Bolden

3:1 Bolden består af et læder- eller kunststofhylster. Den skal i oppumpet tilstand være rund.Overfladen må ikke være skinnende eller glat(17:3).

 

3:2 Boldstørrelserne, dvs. deres omkreds og vægt, skal for de forskellige kategorier af hold ved kampens begyndelse være som følger:

• 58-60 cm og 425-475 g (IHF størrelse 3) for mandlige seniorhold og drengehold (over 16 år);
• 54-56 cm og 325-375 g (IHF størrelse 2) for kvindelige seniorhold, pigehold (over 14 år) og drengehold (12 til 16 år);
• 50-52 cm og 290-330 g (IHF størrelse 1) for pigehold (fra 8 år til 14 år) og drengehold (fra 8 år til 12 år)

Kommentar
De tekniske specifikationer for bolde, der skal benyttes i alle officielle internationale
kampe, er fastsat i IHF's Boldreglement.
Størrelse og vægt af bolde, der anvendes i øvrige rækker, er ikke fastsat her i de
normale spilleregler.

 

3:3 Til hver kamp skal der være mindst to bolde tildisposition.

Reservebolde skal under en kamp være til øjeblikkelig disposition ved tidtagerbordet. Boldene skal overholde bestemmelserne i regel 3:1-2.

 

3:4 Dommerne vurderer, hvornår en reservebold skalanvendes.

I sådanne tilfælde bør dommerne hurtigst muligt bringe reservebolden i spil for at nedbringe tiden for afbrydelser og undgå Time-Outs.