Regel 14


Straffekast

Straffekastafgørelsen
14:1 Der skal dømmes straffekast, når:
a) en modspiller eller en holdofficial fra modspillernes hold berøver et hold en oplagt målchance overalt på banen;

b) der lyder et uberettiget fløjtesignal på et tidspunkt, hvor der er en oplagt målchance;

c) en oplagt målchance berøves ved indgriben i spillet af en ikke-deltage- berettiget, fx. en tilskuer, der indtræder på banen eller en person, der fra publikumsområdet standser spillet med et fløjtesignal (undtagen når kommentaren til regel 9:1 er gældende);

d) der er en overtrædelse af regel 8:10c eller 8:10d (bemærk dog (8:10
sidste afsnit).

Analogt hermed gælder denne regel også ved ’force majeure-tilfælde’ som ved et pludseligt strømudfald, som standser spillet netop under en oplagt målchance.

Se fortolkning 6 om definitionen af en oplagt målchance.

14:2 Hvis en angribende spiller bevarer fuld kontrol over krop og bold trods en overtrædelse som nævnt i regel 14:1 a, skal der ikke dømmes straffekast, også selv om spilleren efterfølgende ikke udnytter den oplagte målchance.
Når der foreligger en situation, der burde medføre et straffekast, bør dommerne altid afvente med at gribe ind, indtil de klart kan afgøre om et straffekast er virkelig berettiget og nødvendig. Hvis en angrebsspiller formår at score et mål trods en ulovlig indgriben af forsvarsspillerne, bør dommerne ikke dømme straffekast.
Omvendt hvis det er åbenbart, at spilleren virkeligt har mistet kontrollen over bold eller krop pga. overtrædelsen, så en oplagt målchance ikke længere eksisterer, skal der dømmes straffekast.

Regel 14:2 gælder ikke i tilfælde af overtrædelse af regel 4:2-3 eller 4:5-6, hvor spillet skal afbrydes øjeblikkeligt almindeligvis ved indgriben fra tidtageren, dommerne eller observatøren.

14:3 Når der dømmes straffekast, kan dommerne give Time-Out, men kun for en reel
forsinkelse, fx. forårsaget af et målmandskifte eller en kaster, der indtræder fra bænken, således at Time-Out-kendelsen er i overensstemmelse med principperne og kriterierne fastlagt i fortolkning 2.

Straffekastets udførelse
14:4 Et straffekast skal udføres som et skud på mål senest 3 sekunder efter banedommerens signal herfor (15:7, 3. afsnit, 13:1a).

14:5 Den spiller, som udfører et straffekast, skal indtage en position bag straffekastlinjen og ikke længere bag linjen end 1 m (15:1, 15:6). Efter dommerens fløjt må kasteren ikke berøre eller overskride straffekastlinjen, før bolden har forladt hans hånd (15:7, 3. afsnit, 13:1a).

14:6 Hverken kasteren eller en medspiller må efter udførelsen af et straffekast berøre bolden, før den har berørt en modspiller eller målrammen (13:1a, 15:7, 3.afsnit).

14:7 Under udførelsen af et straffekast skal kasterens medspillere placere sig uden for frikastlinjen og forblive der, indtil bolden har forladt kasterens hånd (15:3,15:6).
Ved overtrædelse af dette, skal der dømmes frikast til det forsvarende hold (15:7, 3. afsnit, 13:1a).

14:8 Under udførelsen af et straffekast skal kasterens modspillere forblive uden for frikastlinjen og mindst 3 m fra straffekastlinjen, indtil bolden har forladt kasterens hånd.
Hvis dette ikke overholdes, skal straffekastet tages om, hvis det ikke resulterer i en målscoring, - men der skal ikke gives nogen personlig straf til spilleren.

14:9 Medmindre det resulterer i en målscoring, skal et straffekast tages om, hvis målmanden overskrider sin begrænsningslinje (4-m linjen, 1:7, 5:11), før bolden har forladt kasterens hånd, - men der skal ikke gives nogen personlig straf til målmanden.

14:10 Det er ikke tilladt at foretage udskiftning af en målmand, hvis kasteren stående på rette sted og med bolden i hånden er parat til at udføre straffekastet.
Et forsøg på at forlade målfeltet skal straffes som usportslig optræden (8:7c, 16:1b og 16:3d).