Regel 12


Målkast

12:1 Et målkast dømmes, når:
1) en modspiller har betrådt målfeltet i forbindelse med en overtrædelse af regel 6:2a;
2) målmanden har kontrol over bolden inde i målfeltet, eller bolden ligger stille på gulvet i målfeltet 6:4-5);
3) en modspiller har berørt bolden, hvis den triller eller bliver liggende på gulvet i målfeltet (6:5); eller når
4) bolden har passeret baglinjen efter sidst at være blevet berørt af målmanden selv eller en modspiller.

Det betyder, at i de nævnte situationer betragtes bolden som ude af spil, og at kampen skal fortsættes med et målkast (13:3), også selv om der begås fejl, efter målkastet er blevet dømt, men før det er blevet udført.

Hvis der begås en regelovertrædelse af målmandens medspillere før udførelsen af målkastet, skal spillet trods dette fortsættes med et målkast (13:3).

12:2 Et målkast udføres af målmanden fra målfeltet ud over målcirklen udenfløjt for genstart af dommeren (undtagen 15:5 b).
Målkastet betragtes som udført, når bolden fuldstændigt har passeret målcirklen.
Det er tilladt for modspillerne at opholde sig umiddelbart uden for målcirklen, men de må ikke berøre bolden, før den har passeret målcirklen (15:4, 15:9, 8.7c).