Regel 11


Indkast

11:1 Der skal dømmes indkast, når bolden fuldstændigt har passeret sidelinjen eller, når en markspiller på det forsvarende hold sidst har berørt bolden, før den passerede holdets egen baglinje. Der skal også dømmes indkast, hvis bolden har ramt loftet eller en fastgjort genstand over banen.

11:2 Et indkast tages uden dommersignal (se dog 15:5b) af det hold, derikke sidst berørte bolden, før den passerede linjen eller ramte loftet eller en fastgjort genstand over banen.

11:3 Et indkast tages fra det sted, hvor bolden passerede sidelinjen eller fra skæringen mellem side- og baglinje på den side af målet, hvor bolden passerede baglinjen.
Et indkast efter at bolden har berørt loftet eller en fastgjort genstand over banen skal udføres fra det nærmeste sted ved den nærmeste sidelinje i forhold til det sted, hvor bolden berørte loftet eller den fastgjorte genstand.

11:4 Kasteren skal stå med en fod på sidelinjen (15:6) og forblive i en korrekt position, indtil bolden har forladt hans hånd, mens der ingen begrænsning er for den anden fods placering (13:1a, 15:7, 2. og 3. afsnit).

11:5 Mens kastet udføres, må modspillerne ikke være kasteren nærmere end3 m (15:4, 15:9, 8:7c).
De har dog altid lov til at stå umiddelbart uden for egen målcirkel, selv om afstanden mellem dem og kasteren er mindre end 3 m.